We design better spaces to work

Työhyvinvointi on yrityksen etu

Tämän päivän kilpailutilanteessa yritysten tuloksentekokyky on entistä tiiviimmin kytköksissä henkilöstön työhyvinvointiin.

Digitalisaatio lisää asiantuntijatyön määrää ja asettaa uudenlaisia vaateita henkilöstön työkyvyn ja tuottavuuden varmistamiseen. Johtamisen merkitys kasvaa työn muuttuessa entistä mobiilimpaan ja paikkariippumattomampaan suuntaan. Joustava työnteko vaatii luottamuksen kulttuuria, jossa aidolle vuorovaikutukselle luodaan mahdollisuuksia sekä fyysiseen että digitaaliseen maailmaan.

Yli kymmenen vuotta olemme lähes kaikissa projekteissamme törmänneet työhyvinvoinnin teemoihin. Suunnitellessamme työympäristöjä otamme aina kantaa siihen kuinka ihminen voisi tilassa paremmin ja työt sujuisivat tehokkaammin. Parempaa tulosta syntyy kun voi valita itselleen sopivan työnteon paikan huomioiden työtehtävän ja oman luontaisen työskentelytavan. Hyvinvointi on holistinen käsite. Se ei ole vaan jumppaa ja virkistystä, vaikka välillä näitäkin.  Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen etu ja hyvinvoinnin monipuoliseen kehittämiseen kannattaa ehdottomasti panostaa.

Tulevaisuuden työ on yhä suuremmassa määrin virtuaalista ja yrityksiltä, johtajilta ja työntekijöiltä vaaditaan uusia taitoja. Luottamus ja vuorovaikutus ovat  digitaalisen menestyksen avaimia. Täytä yhteydenottolomake täällä ja kerromme mielellämme lisää miten voimme auttaa teitä työhyvinvoinnin edistämisessä.

Työn ja hyvinvoinnin TulosFoorumi

Tutustu myös tänä keväänä järjestämäämme Työn ja Hyvinvoinnin TulosFoorumin. Työelämän uudistumiseen, työhyvinvointiin, digitaalisaatioon ja tuottavuuteen pureutuva tulosfoorumi järjestetään tänä keväänä jo kymmenettä kertaa. Pureudumme syvällisesti uudistuvan työn mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Otamme kantaa siihen, mitä selviytyminen ja ennen kaikkea menestyminen tänä päivänä vaatii yksilöiltä ja organisaatiolta.

Toivotamme sinut tervetulleiksi rikastuttamaan tapahtumaamme ja pohtimaan uudistuvan yritysmaailman tärkeitä tuloshaasteita torstaina 11.5.2017. Ilmoittaudu jo tänään! http://tulosfoorumi.fi/ilmoittaudu