VIEW GALLERY

Finnairissa haettiin sen tyyppistä osaajaa, joka ei ole puhdas arkkitehtitoimisto vaan sellainen, joka ymmärtää, miten tilalla voidaan muuttaa työntekemisen tapoja, eli työ- ja toimintakulttuuria. Haimme kumppania moniammatilliseen projektiin, sillä tämä ei ole ollut pelkkä muutto vaan myös muutoshanke, joka ei liity pelkästään tilan visuaaliseen ilmeeseen.

Kaisa Tuuliainen

HRD-johtaja

Tilalla tehokkuutta ja hyvinvointia

Finnair

Finnairissa ryhdyttiin parantamaan tilatehokkuutta ja alentamaan kiinteistökustannuksia. Finnair myös uudisti toimintaansa ja erääksi keinoksi kulttuuriseen uudistumiseen nähtiin työympäristökehittäminen. Hankkeelle asetetut tavoitteet kiteytyivät kahteen pääteemaan: merkittävään tilankäytön tehostamiseen ja kustannussäästöihin sekä kilpailukyvyn säilyttämiseen toimintakulttuurisen uudistumisen kautta. Lisäksi tilojen haluttiin heijastavan voimakkaasti Finnairin brändi-identiteetin ydinteemoja.

Finnairin työympäristökonseptin keskeisiksi elementeiksi rakentuivat Finnairin tarpeita vastaava vyöhykkeistys, eri työprofiileille luodut erilaiset monitilaratkaisut sekä vetovoimaiset, monimuotoiset ja oikein sijoitetut kohtaamis- ja yhteistyötilat. Entistä tehokkaampaa yhteistyötä on tuettu paitsi eri toimintojen muuttamisella samaan osoitteeseen, myös yhteystarvekartoitukseen perustuvalla sijoittumissuunnittelulla sekä kehittämällä yhteistyötä tukevia työympäristöratkaisuja.

Tilantarve väheni muuton jälkeen kolmannekseen entisestä 42 000 neliömetristä 13 000 neliömetriin, minkä myötä saatiin aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. Samalla tilojen laatutaso nousi ja viihtyvyys parani merkittävästi.

Uusi tapa työskennellä kasvatti työntekijöiden omaa vastuullisuutta omasta työstä ja sen sujuvuudesta. Esimerkiksi esimiestyötä täytyy uudenlaisessa tilassa tehdä toisella tavalla: luottamuksellisia keskusteluja varten on siirryttävä pienpalaveritilaan. Toisaalta lähiesimiestyöhön on tullut aivan uudenlaista helppoutta, kun ihmiset ovat lähellä toisiaan ja helposti tavoitettavissa.

 

 

KAIKKI HANKKEET

Other Space projects