VIEW GALLERY

Erinomainen osaaminen hankkeen eri osa-alueilla ja lämminhenkinen vuorovaikutus sekä vaikuttamistaidot auttoivat hankkeen toteuttamisessa niin johtoa kuin koko henkilökuntaa.

Mikko Koiranen

Hallintojohtaja

Lisää vuorovaikutusta ja uusia työtapoja

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiontalouden tarkastusviraston vuokrasopimus perinteisen huonekonttorin osalta oli päättymässä ja uudet toimitilat sekä työnteon tavat kiikarissa. Tavoitteena oli luoda toimivat, muuntautuvat ja aikaa kestävät tilat.

Työympäristömuutoksella haluttiin luoda organisaation toimintakulttuuria joustavammaksi, vuorovaikutteisemmaksi ja yhteistyöhön kannustavaksi. Tavoitteena oli myös saada edellytykset uusien työnteon tapojen käyttöönottoon ja vahvistamiseen.

KAIKKI HANKKEET

Other Space projects