Älä estä strategiasi toteutumista torppaamalla yhteistyö

Syyslukukauden koittaessa useimmat meistä pysähtyvät hetkeksi miettimään, että mitä halusimmekaan tänä vuonna saada aikaan. Mitä ja miten haluamme oppia? Mistä tunnistamme kehittyneemme tavoiteltuun suuntaan? Teemmekö riittävästi ja oikeaan suuntaan?

Oma reflektio on enemmän kuin tarpeen. Organisaation strategian toteutumisen kannalta kriittistä on kuitenkin yhteinen pohdinta. Ja ennen kaikkea yhteinen tekeminen, yhteistyö. Kun pinnistelemme muistiamme, niin voisin veikata, että useimman organisaation strategiaviestinnässä on mainittu yhteistyö jollain tavalla. Kenties on muistutettu siitä, että uudenlaista arvoa asiakkailla voi syntyä kun uskallamme rohkeasti tehdä yhdessä ja hyödyntää erilaisia osaamisia. Yhdessä organisaation sisällä ja asiakkaiden kanssa. Kenties on nostettu keskiöön edelleen uudelta tuntuvia työskentelyn tapoja kuten ketteryys, jotka keskeisesti nojaavat siihen, että tehdään yhdessä.

Matka powerpointilta arkeen on kuitenkin joskus tuskastuttavan pitkä. Nopein ja toimintavarmin keino vaikuttaa toimintaamme ja ajatteluumme on fyysinen tila. Kannustaako työympäristö keskusteluun? Rohkaiseeko se jakamaan ajattelua ja työtä vaikka seinillä ja muilla vertikaalipinnoilla? Tuoko se meidät yhteen jakamaan oppejamme? Törmäyttääkö se erilaisia osaamisia yllättävästi ja inspiroiden? Pistääkö se meidät keskittymään ja syventämään ymmärrystämme?

Optimaalinen työympäristö on monelle meistä haave. Pahimmillaan oma työympäristömme estää meitä tekemässä yhdessä töitä.

Edellyttääkö teidän strategian toteutuminen yhteistyötä? Entä oletteko muistaneet mahdollistaa sen muuallakin kuin powerpointissa?

Sini Norta
+358 50 308 2603