Eksperimenttejä, sosiometrisiä mittareita + hiukan suunnittelutoimiston arkea

Workspace tutkii Jyväskylän yliopiston kanssa vuorovaikutusta ja vuorovaikutuskulttuurin kehittämistä.

”Lähdimme mukaan tieteelliseen tutkimushankkeeseen, koska meitä kiinnostaa erityisesti vuorovaikutuksen kehittämisen vaikutukset innovointikykyyn, tuottavuuteen ja hyvinvointiin”, kertoo Workspacella konsulttina työskentelevä vuorovaikutuskulttuurin asiantuntija Mikko Virtaneva.

Vuonna 2019 alkanut tutkimushanke on edelleen käynnissä ja 2/3 eksperimenteistä eli lyhyistä kokeilujaksoista on takana. Workspacelaiset ovat päässeet osallistumaan kokeiluihin, joiden aikana vuorovaikutustilanteita ja vuorovaikutuskulttuuria on seurattu ja havainnoitu mm. kyselyiden, päiväkirjamerkintöjen, biometristen mittareiden (Moodmetric-älysormukset) sekä sosiometristen mittareiden (kaulaan ripustettava MIT:n kehittämään teknologiaan pohjautuva laite) avulla.

”Asiakkaiden kanssa pohdimme vuorovaikutustilanteita erityisesti tilojen suunnittelun näkökulmasta, esimerkiksi kahvikoneen ympärillä tapahtuvien juttuhetkien tärkeyteen on havahduttu nyt kun näitä satunnaisia kohtaamisia on etätöiden takia ollut vähemmän. Tilojen heatmappejä on perinteisesti tiirailtu siitä näkökulmasta, missä ihmiset ovat ja missä he liikkuvat. Meitä puolestaan kiinnostaa, missä ihmiset oikeasti vuorovaikuttavat ja miten. Hauska huomata missä sijaitsevat oman toimistomme vuorovaikutukselliset solmukohdat ja mahtavatko ne arjessa toteutua siellä missä suunnittelupöydällä on ne haluttu nähdä”, pohtii Workspacen toimitusjohtaja Sini Norta.

Vuorovaikutuksen ja tilan yhteys on Workspacelle erityisen rakas aihepiiri, ja sen lisäksi olemme parhaillaan kehittämässä puhuttua vuorovaikutusta mittaavaa sovellusta. ”Pääsimme yhdessä Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa vahvistamaan pohjaa sovelluksen KPI-mittaristolle. Keräsimme kiinnostavaa dataa esimerkiksi puheenvuorojen jakautumisesta palavereissa sekä puheen ja hiljaisten hetkien suhteesta. Työ on monissa yhteyksissä määritelty ytimeltään vuorovaikutukseksi, mutta yllättävän vähän tuota ydintä on mitattu. Jos mietin ihan omaa työtäni, niin kyllä minua kiinnostaa vuorovaikutustapani kehittäminen”, kertoo Workspacen mittausliiketoiminnasta vastaava Ilona Karlsson.

Yksityisyydensuoja ja anonymiteetti on otettu kokeilujen tekemisessä sekä myös Workspacen sovelluskehityksessä erityishuomion kohteeksi. ”Kokeiluissa seurataan käyttäjien päivän kulkua, mutta anonymiteetti säilytetään ja keskusteluja ei tallenneta. Datan keräämiseen koetilanteissa käytetty laitteisto on tarkoituksellisesti fyysisiltä ominaisuuksiltaan rajoitettu siten, että se ei edes teoreettisella tasolla mahdollista keskustelun sisällön havainnointia. Vuorovaikutusta analysoidaan äänenvoimakkuuden ja sen vaihtelun perusteella, jolloin voidaan minimoida mahdollisuudet käyttäjän identifioimiseen kerätystä datasta verrattuna siihen, että datana käytettäisiin itse puhetta”, avaa Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Joni Kultanen.

Workspace tuo syksyllä 2021 markkinoille puhutun vuorovaikutuksen mittaamiseen kehitetyn sovelluksen ja haluaa tarjota kaikille mahdollisuuden kehittää työpäiviin kuuluvien yhteisten kohtaamisten laatua.

Lisätietoja:

Ilona Karlsson
045 636 2659
ilona.karlsson(at)workspace.fi