Elvyttävä työpaikka – mikä se on?

Elvyttävä ympäristö on elämyksellinen, turvallisen olon aikaansaava, ymmärrettävä kokonaisuus. Sellaista suunnitellessa huomioidaan aina käyttäjän tarpeet ja mieltymykset. Elvyttävä ympäristö voi olla ulko- tai sisätila.

Amerikkalaiset ympäristöpsykologit Rachel ja Steven Kaplan loivat Elpymisen teorian (Attention restoration theory ART) vuonna 1989. He havaitsivat tutkimuksissaan, että toimistotyöntekijät, joilla oli näkymä ulos luontoon voivat työssään paremmin. Elpymisen teorian mukaan ihminen kykenee keskittymään paremmin oltuaan hetken luonnossa tai vain katsomalla kuvia luonnosta.

Kasviseinät ovat jo yleinen näky työympäristöissä. Meillä Workspacellakin on sellainen. Sen lisäksi, että se puhdistaa ilmaa, se luo viihtyisyyttä. Silmä ja mieli lepäävät, kun pala luontoa on tuotu sisälle. Voisi sanoa, että kasviseinä elvyttää, kun sen ääreen pysähtyy hetkeksi, keskellä työpäivää.

Biofilinen suunnittelu luo elvyttävyyttä

Biofilia-käsite on Suomessa melko tuntematon. Sen on esitellyt amerikkalainen biologian ja etologian tutkija Edward O. Wilson vuonna 1984. Biofilisessa suunnittelussa sisällytetään luontoelementtejä ihmisen luomaan arkkitehtuuriin. Luodaan siis elvyttäviä ympäristöjä. Tutkimusten mukaan biofilisesti suunnitellut työympäristöt muun muassa vähentävät poissaoloja, vahvistavat sitoutumista työyhteisöön ja kasvattavat tuottavuutta ja luovuutta.

Biofilia osaksi suunnittelua

Haluamme siis tuoda luonnon sisälle, mutta kuinka? Voimme käyttää konkreettisia luontoelementtejä, kuten luonnonääniä ja kasveja. Helppoa, mutta oikeat kasvit eivät joka paikkaan käy. Ihmisaivot ovat kuitenkin siitä hauskat, että ne osaavat yhdistää luontoon myös viitteelliset elementit, kuten luonnongrafiikan ja luontokuvat tai luonnonmukaiset materiaalit, materiaalin tunnun, rytmiikan ja muodot. Nämä luovat yhtä lailla elvyttävän ja biofilisen tilan.

Ehkä olet huomaamattasi sisustanut oman etätyöpisteesi biofilisesti. Eikö olisi mukavaa, jos työpaikkakin olisi elvyttävä? Työympäristösuunnittelussa biofilista lähestymistapaa voidaan miettiä yhdessä henkilöstön kanssa vaikkapa juttelemalla ihmisten erilaisista luontosuhteista. Biofilia voi olla osa kokonaisuutta tai lähtökohta suunnittelulle. Päämäärä on tuottaa työympäristö, jossa on hyvä olla ja jonne on kiva mennä.