Business Helsinki

Business Helsinki – Enemmän yhdessä tekemistä, vähemmän energiaa kuluttavia neliöitä

Specs

Sijainti: Helsinki
Vuosi: 2022
Henkilöstömäärä: 160
Koko: ~1400 m2
Valokuvaaja: Anders Portman

Helsingin kaupungin Elinkeino-osastolle (nykyinen Business Helsinki) suunniteltiin uudet tilat vuonna 1931 valmistuneeseen entiseen ammattikoulurakennukseen, KOO3-taloon, jolla on LEED Gold -ympäristöluokitus. Workspace auttoi projektissa työtilojen suunnittelun lisäksi mm. tiloissa järjestettävien tapahtumien palvelumuotoilussa, asiakaspalvelutilojen suunnittelussa ja tiimien välisen vuorovaikutuksen kehittämisessä sekä muutosjohtamisessa.

Henkilöstölle muutto uusiin tiloihin merkitsi siirtymistä omasta työhuoneesta monitilatoimistoon, jossa työpisteitä käytetään yhteisesti. Työpisteitä mitoitettiin 50 %:lle tiloja käyttävien henkilöiden määrästä. Uusiin tiloihin siirtymisen myötä luovuttiin kolmesta aikaisemmasta toimipisteestä ja tilasäästöä syntyi n. 1000 m2 verran.

Käytännön tekoja kiertotalouden ja vastuullisuuden eteen

Tilahankkeen projektiryhmä linjasi, että kierrätyksen ja kiertotalouden teeman tulee näkyä kaikissa tiloissa.  Materiaalien ja kalusteiden valinnoissa painottuivat ympäristövastuu, kiertotalous ja eettisyys.​ Vastuullisuus näkyi myös suomalaisen design-työn suosimisessa.

  • Helsingin kaupungin muista kohteista kierrätettyjen kalusteiden hyödyntäminen. Osa kalusteista hyödynnettiin sellaisenaan, osa kunnostettiin muun muassa uudelleen verhoilemalla.  Työpisteistä suurin osa löytyi kaupungin tiloista kierrätyskalusteina. Irtokalusteiden kierrätyksellä saavutettiin myös huomattavia taloudellisia säästöjä.
  • Ekologiset materiaalivalinnat. Pintamateriaaleiksi valittiin tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty mahdollisimman paljon kierrätysraaka-ainetta tai jotka ovat elinkaarensa jälkeen kierrätettävissä, kuten massiivipuu. Tiloissa olevat Desson palamatot ovat 100 % kierrätettäviä ja niiden valmistuksessa on käytetty osittain kierrätyskuitua. Nämä palamatot voidaan siis joskus tulevaisuudessa ottaa purkuvaiheessa talteen ja toimittaa mattovalmistajalle raaka-aineeksi. Akustiikka-paneelit on valmistettu 100 % vanhoista muovipulloista kehrätystä PET-huovasta. Myös tiloissa olevien verhojen kuidusta osa on kierrätettyä. Keittiöiden työtasot valmistettiin suomalaisesta Durat-komposiitista. Durat käyttää vuosittain noin 20-25 tonnia teollisuuden ylijäämämuovia komposiittimuovin raaka-aineena. Tämä vastaa noin 800 suomalaisen vuodessa tuottaman muovijätteen määrää.
  • Sosiaalinen vastuu. Vanhoja kalusteita kunnostettiin Pakilan työkeskuksessa. Pakilan työkeskus on Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan toimintayksikkö, joka tarjoaa työllistymistä edistävää ja kuntouttavaa työtoimintaa työttömille ja vaikeasti työllistyville helsinkiläisille. Työkeskus on erikoistunut kalusteiden valmistamiseen, kunnostamiseen ja kierrättämiseen.
  • Suomalaiset kalustebrändit. Uudet kalusteet ovat pääosin suomalaisilta valmistajilta ja lisäksi haluttiin nostaa myös esiin uusia kalustevalmistajia, mm. Poiat ja Vaarni. Tiloissa pidetään erilaisia Business Helsingin yritystapahtumia ja suunnitteluvaiheessa keskusteltiin, että tiloihin olisi mahdollista tuoda myös esille uusia suomalaisia kaluste- ja tuoteinnovaatioita.
  • Suomalainen taide. Helsingin kaupunginmuseo lainasi tiloihin monipuolisen kattauksen erilaisia suomalaisten taiteilijoiden teoksia. Taidetta on sijoitettu kaikkiin tiloihin, myös työpistetiloihin. Taidevalinnat tehtiin kiertotalous ja kiertokulku -teemoja nostaen. Aulan suuren kokoustilan moderni tekstiilitaideteos, Hiilinielu, antoi myös kimmokkeen nimetä kokoustilat kiertotaloustermein.

Projektin lopputuloksena Business Helsinki sai uudet tilat, joissa on erilaisia tiloja keskittymiseen ja vuorovaikutukseen sekä asiakaskohtaamisiin ja tapahtumiin. Tilajako tukee henkilöstön kohtaamisia yli tiimirajojen, esimerkiksi isossa yhteisessä työkahvilassa ja oleskelutilassa. Uudet tilat on otettu aktiivisesti käyttöön ja tilat elävät jatkuvasti muuttuvien tilanteiden ja tarpeiden mukaan.

Tilojen monimuotoisuus on ollut meillä ilahduttava asia. On hiljainen huone, hyvinvointihuone, vetäytymistiloja, puhelinkoppeja, erilaisia neuvottelutiloja, asiakaspalvelutiloja, tapahtuma-aula, työkahvila.
- Anu Mänttäri, Business Helsinki