Finnair

Yhteiskehittämällä todellista muuntojoustavuutta

Specs

Sijainti: Vantaa
Vuosi: 2018

Uudella toimintamallilla joustavaan kasvuun 

Kun Finnairin edellinen työympäristömalli ja organisoituminen ei enää mahdollistanut joustavaa kasvua, oltiin tilanteessa, jossa piti valita lisätilan vuokraamisen ja toimintamallien uudistamisen välillä. Finnair päätti lähteä rohkeasti uudistamaan työtapoja Workspacen luotsaamana.  

Uudet tilat ja tavat yhdessä kehittäen 

#Hotthackiksi nimetyssä kehityshankkeessa kaikki 750 työntekijää kutsuttiin mukaan vaikuttamaan työnteon tulevaisuuteen. Yhdessä henkilöstön kanssa luotiin yhteensä 35 erilaista konseptia, jotka ottavat kantaa niin toimintatapoihin, digiratkaisuihin kuin kalusteisiin. Henkilöstö osallistui aktiivisesti uusien tilatyyppien kehittämiseen, testaamiseen ja jopa niiden toteuttamiseen. Samalla koko henkilöstö valmennettiin valitsemaan kulloiseenkin tehtävään itselle parhaiten sopiva tila. Integroimalla digitaaliset työkalut vahvasti osaksi uusia työtapoja varmistettiin edellytykset ketterälle työskentelylle. Monipuolisuutta  ja joustoa työympäristöön saatiin lisättyä laajamittaisella etätyön mahdollistamisella. 

Toiminnallisuus edellä uuteen 

Uudet tilat jakaantuvat keskittymistä, ryhmätyötä ja digitaalista kehitystyötä tukeviin alueisiin. Luopumalla sadoista kaapeista saatiin toteutettua useita henkilöstön esittämiä toiveita, kuten viihtyisiä tauko- ja palautumistiloja, ja monipuolisia ryhmätyötiloja. Monimuotoiset ja muunneltavat tilat on ryhmitetty henkilöstön yhteen kokoavan sisäisen auditorion, Creative Loungen, ja sen yhteydessä sijaitsevan kahvion ympärille. Tiloissa suunnistamisen helpottamiseksi Finnairin brändistä valittiin selkeät värit, joilla kommunikoidaan toiminnallisuuksia eri tiloissa. Onnistumisen edellytyksiä lisäsi, se että AV- ja IT-ratkaisut päivitettiin projektin aikana digiajan yhteistyötä tukeviksi. 

Tavoitteet toteutuivat ennätysajassa 

Hankkeella oli selkeät kustannussäästötavoitteet ja tilatehokkuuden näkökulmasta hanke saavutti tavoitteensa aikataulusta etuajassa. Hankkeen aikana luovuttiin noin kolmasosasta tiloista ja sen jälkeen samoihin tiloihin on voitu rekrytoida 200 henkilöä lisää. 

Tilat otettiin käyttöön helmikuussa 2018.