Metso Oyj

Aktiivisella osallistamisella toteutettiin radikaali työkulttuurimuutos

Specs

Työympäristökehitys, sisustussuunnittelu
Vuosi: 2016
Sijainti: Helsinki, Sanomatalo
Pinta-ala: 2443 m2
Henkilöstö: 125

Pian 150-vuotias teollisuusteknologian pörssiyhtiö muutti Helsingin ydinkeskustaan moderniin lasiseinäiseen Sanomataloon. Uusien toimitilojen suunnittelun tavoitteena oli parantaa yhteistyötä eri toimintojen välillä, lisätä työntekijöiden viihtymistä ja tehostaa tilankäyttöä.

Muutto oli suuri muutos paitsi logistisesti niin myös kulttuurisesti. Vanhoissa Fabianinkadun kuusikerroksissa toimitiloissa suurella osalla henkilöstöstä oli ollut omat työhuoneensa, mutta nyt heidät saatiin tuotua yhteen kerrokseen ja omat työhuoneet säilytettiin ainoastaan johtoryhmällä. Tästä syystä saumaton muutosjohtaminen oli avainasemassa henkilöstön sopeuttamisessa uusiin tiloihin. Se pystyttiin saavuttamaan muun muassa viestimällä suunnitelmallisesti, kouluttamalla esimiehiä, tukemalla henkilöstöä uusien työtapojen omaksumisessa ja sopimalla yhdessä uusista toimintatavoista.

Muutosjohtamisen lisäksi tärkeänä elementtinä korostui henkilöstön aktiivinen osallistaminen projektin joka vaiheessa. Tätä tehtiin monin eri tavoin: oli esimerkiksi työpajoja, ryhmähaastatteluja ja palautetilaisuus, joissa jokainen halukas sai jakaa niin risuja kuin ruusuja. Projektin loppuvaiheessa toteutettiin myös nimeämättömien työpisteiden pilotointi, jossa 16 vapaaehtoista luopuivat kokeilun ajaksi omista työpisteistään ja lähtivät kokeilemaan, miten monitilatyöskentely heiltä luonnistuisi.

Sisustussuunnittelussa valintoja ohjasi Metson oma brändi. Se näkyy värimaailmassa, materiaaleissa ja tunnelmassa. Esimerkiksi aulaan haluttiin isokokoinen kasviseinä tuomaan pehmeyttä ja kodikkuutta, ja Metson historiaa tuotiin esiin heidän omistamiensa taide-esineiden muodossa. Kalusteet ja materiaalit valittiin ekologisuus edellä, ja niissäkin henkilöstö otettiin huomioon tuomalla esimerkiksi eri tuolivaihtoehtoja toimistolle testattavaksi. Kokoustiloissa inspiraatiota haettiin yrityksen mineraalinkäsittelyoperaatioista, jonka kautta neuvotteluhuoneet päädyttiin nimeämään eri mineraalien mukaan.

Tuomalla henkilöstö yhteen ilman omia työhuoneita, pystyttiin Metsolla rikkomaan siiloja ja parantamaan yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Päivittäisiä kohtaamisia tulee enemmän niin ahkerassa käytössä olevassa työkahvilassa, epämuodollisissa palavereissa kuin taukojumpissakin. Metson puolelta muutos otettiin positiivisesti vastaan, ja erityisesti avoin prosessi ja osallistaminen keräsi paljon kehuja.

Lue muuton projektikoordinaattori Juha Seppälän blogikirjoitus aiheesta täältä: https://www.metso.com/fi/metsoblogit/metson-yritysblogi/blogi-omasta-sopesta-avoimeen-vuorovaikutukseen/

Tilat on koettu viihtyisiksi ja toimiviksi, ja luontaista kanssakäymistä ja tiedonvaihtoa on enemmän. Näin jälkikäteen voi sanoa, että kaikki meni niin hyvin kuin oli mahdollista.
- Juha Seppälä | muuton projektijohtaja