Senaatti-kiinteistöt, Rikosseuraamuslaitos

Strategisella muotoilulla kohti maailman parasta vankilaa

Rikosseuraamuslaitoksella ja Senaatti-kiinteistöillä on meneillään hanke, jossa muotoillaan tulevaisuuden vankilaa. Suunnittelun lähtökohtana on, että vangeilla on kotiutuessaan paremmat edellytykset rikoksettomaan elämään. Asiakas- ja vaikuttavuuslähtöisyys yhdistettynä toiminnan prosessien simulointiin tekevät hankkeesta maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen.

Millainen olisi maailman paras vankila?

Ainakin sellainen, josta vangit vapautuvat mahdollisimman toimintakykyisinä ja motivoituneina kohtaamaan maailman ja elämän ilman rikoksia.

Maailman parasta vankilaa, rikoksettoman elämän oppimisympäristöä, kehitetään parhaillaan Hämeenlinnaan. Vuonna 2020 aukeavaa uutta satapaikkaista naisvankilaa suunnitellaan toiminnallisuuden ja toimintakulttuurin lähtökohdista. Siis niin, että ensin suunnitellaan vaikuttavat palvelut ja toiminta, joita tilaratkaisut sitten tukevat. Ja kaikki on etukäteen validoitu ja mallinnettu, jotta on voitu varmistua tulevan toiminnan ja tilojen toimivuudesta ja resurssien riittävyydestä.

Näkemys innovatiivisesta strategisen muotoilun kehittämisen kokonaisuudesta rakentui Senaatti-kiinteistöissä. Toimeksiannosta projektinjohtajana vastannut erityisasiantuntija Anne Sundqvist Senaatti-kiinteistöistä määritteli Senaatin kumppanin Workspace Oy:n Pasi Kaitilan avulla monialaisen asiantuntijatiimin ja asiantuntijapalvelun sisällön Rikosseuraamuslaitoksen tueksi. Hankkeen käynnistymisestä tulee kiittää erityisesti Rikosseuraamuslaitoksen kehitysjohtajaa Pauli Niemistä ja hänen rohkeuttaan lähteä täysin uudenlaiseen tekemiseen. Ennakkoluulottomuus ja luottamus asiantuntijoihin tuotti hedelmää.

Uuden vankilan toiminnan kehitys on ollut merkittävä monialainen yhteisponnistus ja ainutlaatuinen osaamiskombinaatio. Senaatti-kiinteistöt ja Workspace Oy vastasivat strategisesta muotoilusta, osien yhteensovittamisesta ja kokonaisuuden johtamisesta. Juha Eskelinen Melkior Oy:stä vastasi hankkeessa palvelukehitystä ohjanneiden vaikuttavuustavoitteiden, mittarien ja taloudellisten perusteiden määrittelystä. Asiakasymmärryksestä ja palvelumuotoilusta vastasi Kopla Helsinki Oy (nykyisin Marketing Clinic) ja sen vetäjä Kati Nurminen. Delfoi Oy teki Vesa Pajun johdolla mittavan työn uusien palvelu- ja tuotantoprosessien kuvaamisessa ja ratkaisujen validoimisessa simuloimalla.

Kaikki syntyi tiiviissä yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen asiantuntijoiden ja Hämeenlinnan vankilan kanssa. Mukana kehittämässä, suunnittelemassa ja osallistumassa on ollut yli 100 henkilöä vangeista työntekijöihin ja erilaisista palveluiden järjestäjistä yhteistyökumppaneihin.

Työn tuloksia hyödynnetään Rikosseuraamuslaitoksessa valtakunnallisesti. Vuoden 2018 alusta lähtien Rikosseuraamuslaitos on määritellyt kaikissa vankiloissaan palvelukartat Hämeenlinnan vankilan malliin.

Tavoitteena on siis rakentaa vankila, joka tähtää rikoksettomaan elämään, eli siihen, että vangit vapautuvat hyväkuntoisina ja heillä on taitoja ja kykyä sopeutua yhteiskuntaan ja löytää paikkansa siinä. Kyse ei ole vain palveluista vaan kokonaisvaltaisesta kuntouttavasta toimintakulttuurista ja ihmisarvoa kunnioittavasta vuorovaikutuksesta.