Are Oy

Yli 100-vuotiaan talotekniikkayhtiön toimistotilan ja toimintatapojen modernisointi

Specs

Sijainti: Vantaa
Vuosi: 2018
Henkilöstö: 212
Koko: 2300 m2

Are on perinteikäs talotekniikan osaaja, joka tarjoaa ratkaisuja ja palveluita muun muassa urakointiin, ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Aren pääkonttori sijaitsee Vantaalla omaa Are Sensus® -talotekniikkajärjestelmää hyödyntävässä energiatehokkaassa Sensus-talossa.

Aren arvojen mukaisesti tilojen haluttiin tukevan yhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla. Arelaisten työympäristö oli muuttunut vuosien mittaan sotkuiseksi avo- ja koppikonttoriksi, jossa paperipinot ja tavararöykkiöt rehottivat villinä. Aren ammattilaiset ovat paljon liikkeellä kokouksissa, asiakkuuksissa ja rakennustyömailla, ja monet työpisteet ammottivat toimistolla tyhjinä. Samaan aikaan oli niukkuutta neuvottelu- ja puhelintiloista. Tilat eivät tukeneet arelaisten keskinäistä yhdessä työskentelyä tai sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Tilanne vaati muutosta.

 

 

Skenaariotyöskentelyn ja vuorovaikutuskulttuuriselvityksen avulla arelaisten ääni kuuluviin

 

Workspace teki kohteeseen työympäristö- ja sisustussuunnittelun yhteistyössä Aren projektiryhmän kanssa. Suunnittelun aikana järjestettiin myös kaikille Sensus-taloa käyttäville arelaisille henkilöstötilaisuuksia.

Uuden työympäristökonseptin laadinta aloitettiin alkuvuodesta 2018 tutkimalla eri vaihtoehtoja työympäristöratkaisuista. Skenaariotyön ja arelaisille tehdyn KNOTS-vuorovaikutuskyselyn tulosten perusteella päädyttiin malliin, jossa pääosa työpisteistä on nimeämättömiä ja pieni osa nimettyjä. Uudistetussa työympäristössä on työpisteitä 75 prosentille tilojen käyttäjistä, ja tällä ratkaisulla mahdollistettiin joustava tilojen käyttö sekä monimuotoiset tilat erilaisiin työpäivän tilanteisiin.

 

”Huomasimme selvitystyön aikana, että vain pieni osa meistä Aren pääkonttorissa työskentelevistä kaipasi omaa nimettyä työpistettä. Sen sijaan meiltä puuttui sopivia tiloja nopeille palavereille, luottamuksellisille keskusteluille ja puheluille.”

Kaisa Tuuliainen, henkilöstöjohtaja, Are Oy

Tuttu tila, uudet toiminnot

 

Tiloissa hyödynnettiin pääosin nykyistä tilajakoa, mutta tilojen käyttöä tehostettiin ja toimintojen sijoittelua muutettiin. Tiloihin suunniteltiin erilaisia työpiste- ja neuvottelutiloja, vetäytymistiloja sekä rakennuksen atriumosaan valoisa työkahvila, joka toimii monipuolisesti arelaisten kokoontumis- ja kohtaamispaikkana.

Tilat suunniteltiin muuntojoustaviksi mukautumaan erilaisiin työrooleihin ja muuttuviin tarpeisiin. Suurin osa irtokalusteista uusittiin ja kalustusta monipuolistettiin ergonomia sekä tilojen muunneltavuus huomioiden. Sähkösäätöisten työpisteiden lisäksi tiloista löytyy mm. erilaisia sohvaryhmiä ja isoja pystypöytiä piirustusten levittelyä varten. Sisustuksen päävärinä on Aren brändiväri sininen eri sävyissä. Tilojen ilme raikastui merkittävästi Sensus-paneelien yhteydessä olevien yleisvalaisimien valolähteiden uudistamisella.

 

Tehokas ja nopea työympäristömuutos

 

Muutostyöt toteutettiin kustannustehokkaasti ja nopealla, vaiheistetulla aikataululla. Tiukalle aikataululle oli eduksi se, että talon sisältä löytyi osaamista rakennushankkeen läpiviennistä. Ennen rakentamisen alkamista arelaiset pitivät siivoustalkoot ja karsivat tiloista mittavan määrän papereita ja muuta tavaraa.

 

”Tämän projektin myötä voi kiteyttää, että työympäristöprojekti on sekä toimiston että toimintatapojen siivousoperaatio.”

Nina Kallén, projektipäällikkö, Workspace