Kestävyys tilasuunnittelussa ja sisustusarkkitehdin työssä

Workspacen sisutusarkkitehti Aino Blizniouk on tutkinut opintojensa osana tilasuunnittelijan keinoja edistää kestävää kehitystä omalla työllään. Hän kiteytti sisustusarkkitehdin näkökulmasta vastuullisuuden aihetta sekä konkreettisia tapoja, joilla voimme tukea kestävää suunnittelua.

Tutkimuksen tarve syntyi sisustusarkkitehdin työssä havaitusta ongelmasta ajankohtaisen aiheen ympäriltä: ympäristökriisiä ratkaistaessa kaikilla aloilla on tehtävä toiminnan muutoksia, etenkin merkittävää ympäristökuormitusta aiheuttavan rakennetun ympäristön parissa toimivalla sisustusarkkitehtuurin alalla.

Vaikka aiheesta puhutaan sisustusarkkitehtien piirissä jossain määrin, järjestetään webinaareja sekä kirjoitetaan artikkeleita, aihe on kuitenkin melko tuore. Koska yhteisiä standardeja, ja suoraan sisustusarkkitehtuurin alaa koskevia ympäristövastuuseen liittyviä regulaatioita ei ole, toimintatavat ovat vakiintumattomia ja tieto on sirpaloitunutta sekä vaikeasti saavutettavissa.

Lue lisää ja lataa tiivis yhteenvetoraportti kestävyydestä tilasuunnittelussa.