Luoko vuorovaikutus arvoa vai ajanhukkaa – mistä johtoryhmissä pitäisi puhua juuri nyt?

Oletko huomannut, että kaikki ovat nykyään vaikuttavuusbisneksessä? Harva kuitenkaan osaa oikeasti auttaa vaikuttavuuden kehittämisessä. Yhteisön aito vaikuttavuus tulee mitatuksi ajan yli sen omien asiakkaiden ja ekosysteemin vaikuttavuutena. Siksi olemme kiinnostuneita asiakkaidemme kyvystä luoda arvoa, niin suorille asiakkailleen, yhteisölleen kuin laajemminkin yhteiskunnalle. Vaikuttavuuden ytimessä on ihmisten kyky vuorovaikuttaa arvoa luovalla tavalla. Voiko aitoa arvoa edes luoda yksin?

Workspace käynnisti vuosi sitten pandemian puhkeamisen tiimellyksessä Kohti vaikuttavampaa arvonluontipositiota -kehityshankkeen. Olemme nyt vuoden verran toimineet koelaboratoriona. Olemme pyrkineet ymmärtämään paremmin vuorovaikutusta, muuttuvaa työtä ja sitä miten tila toimii johtamisen välineenä.  Samaan aikaan olemme vieneet näitä asioita eteenpäin myös asiakkaidemme kanssa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla sekä pilottien että kehitysprojektien muodossa.

Suurin osa organisaatioista valmistelee paluuta toimistolle kesän jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että juuri nyt, vielä tässä kevään aikana sinulle saattaisi olla hyötyä kuulla kokemuksistamme.

Näkemyksemme avautuu kolmen keskeisen teeman kautta:

  1. Arvonluonti tapahtuu vuorovaikutuksessa – mitä toimivampi vuorovaikutus, sitä paremmin pystymme ratkomaan asiakkaidemme tarpeita (kilpailukyky) ja sitä paremmin opimme uusia ratkaisukeinoja (kilpailuetu). Mistä tiedämme millainen vuorovaikutuskulttuuri lisää juuri meidän kykyämme auttaa asiakkaitamme menestymään? Entä millainen vuorovaikutuskulttuuri meillä nyt on?
  2. Arvonluonti ja systeemiajattelu – liiketoiminta on useista osasista koostuva systeemi. Miten osasten tulisi toimia yhteen, jotta asiakkaamme menestyisivät paremmin? Missä ovat meidän kriittisimmät kiihdyttävät ja hidastavat syy-yhteydet ja miten saamme systeemistä kehittymistä aikaiseksi? Missä kohtaa meidän systeemiä vuorovaikutuksen tulisi kehittyä eniten?
  3. Toimisto pienenee, merkitys kasvaa – mikä osa vuorovaikutuksesta on niin arvokasta, että sen tulee tapahtua kasvokkain siis samaan aikaan ja samassa paikassa? Miten meille jäsentyy työmme saman-/eriaikaisuus ja paikkariippumattomuus/-sidonnaisuus? Mikä on toimiston rooli monipaikkaisessa ja monimuotoistuvassa työympäristössä? Entä millainen toimiston pitää jatkossa olla, jotta se voi aidosti toimia yhteistyön ja vuorovaikutuksen, hyvinvoinnin ja energisöitymisen alustana?

 

Näihin teemoihin meillä on ymmärrystä ja näkemystä pohjautuen omaamme ja asiakkaidemme kokemuksiin sekä tutkimustietoon omista kehityshankkeistamme ja yhteistyöstämme yliopistojen kanssa.

Ota yhteyttä, niin varataan aika innostavalle ja eteenpäin vievälle keskustelulle.

Yhteistyöterveisin Workspacen puolesta,
Minni, Sini ja Tarja

Minni Miettinen
0405707930
minni.miettinen@workspace.fi

Sini Norta
0503082603
sini.norta@workspace.fi