By Workspace

06.09.2017

METSON PÄÄKONTTORI VAHVISTAA MUUTTUNUTTA STRATEGIAA

”Tilat on koettu viihtyisiksi ja toimiviksi, ja luontaista kanssakäymistä ja tiedonvaihtoa on enemmän. Positiivista on, että olemme koko ajan saaneet yllättävän hyvää palautetta avoimesta viestinnästä ja osallistamisesta. Näin jälkikäteen voi sanoa, että kaikki meni niin hyvin kuin oli mahdollista.”
Juha Seppälä, muuton projektijohtaja

Pian 150-vuotias teollisuusteknologian pörssiyhtiö muutti Helsingin ydinkeskustaan moderniin lasiseinäiseen Sanomataloon. Metson uuden pääkonttorin sijainti vahvistaa sitä muutosta, jossa yhtiö on ollut viimeiset vuodet. Muuttuneen strategian ja yritysrakenteen jälkeen vanha kuusikerroksinen pääkonttori Fabianinkadulla ei enää palvellut liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Joulukuun 2016 alussa Metson pääkonttorin väki muutti Sanomataloon varta vasten uudistettuihin toimitiloihin.

Joustavat tilaratkaisut tukemaan yhteistyötä

Uusien toimitilojen tavoitteena on parantaa yhteistyötä eri toimintojen välillä ja työntekijöiden viihtyvyyttä sekä tehostaa tilankäyttöä. Sanomatalossa koko pääkonttorin väki mahtuu yhteen kerrokseen, jolloin luontaista kanssakäymistä ja tiedonvaihtoa on enemmän.

Mittavissa muutostöissä Sanomatalon 5. kerros muuntautui monitilatoimistoksi, jossa voi hakeutua joustavasti juuri käsillä olevaan tehtävään sopivaan työtilaan. Oman työpisteen lisäksi käytettävissä on hiljaisia huoneita ja neuvottelutiloja. Puhelut voi hoitaa puhelinkopeissa. Työkahvila tarjoaa mahdollisuuden vapaamuotoisempaan työskentelyyn ja kohtaamisiin. Lisäksi 16 hengen pilottiryhmässä kokeillaan nimeämättömiä työpisteitä.

Työntekijöiden ääni kuuluviin – osallistavaa muutosjohtamista

Muutto oli suuri muutos paitsi logistisesti myös kulttuurisesti. Fabianinkadulla valtaosa istui erillisissä työhuoneissa, kun Sanomatalossa vain konsernin johtoryhmällä on omat työhuoneet. Siksi oli alusta saakka selvää, että aktiivinen muutosjohtaminen oli projektin onnistumisen edellytys.

Käytännössä se tarkoitti jatkuvaa viestintää, työntekijöiden näkökulman huomioimista päätöksenteossa ja heidän osallistamistaan uusien tilojen suunnitteluun. Heti projektin alussa selvitettiin henkilöstön tilatarpeita ja matkan varrella järjestettiin työpajoja eri aiheista. Myös henkilöstön asuinpaikat huomioitiin tilojen valinnassa: Sanomatalon ylivoimainen logistinen sijainti takasi, että kaikki pääsevät työpaikalle toimivilla julkisilla yhteyksillä. Työntekijät pääsivät vaikuttamaan myös esimerkiksi kalustevalintoihin: työ- ja neuvottelutuoleja oli Fabianinkadulla testattavana toistakymmentä.

Arki ja uudet toimintatavat hakevat vielä muotoaan, mutta ainakin toistaiseksi korviin on kantautunut hyvää palautetta. Tilat on koettu viihtyisiksi ja toimiviksi. Heti muuton jälkeen sovittiin yhteiset pelisäännöt tilassa toimimiselle.

Lue muuton projektikoordinaattori Juha Seppälän koko blogikirjoitus tästä.

<< KAIKKI UUTISET