By Workspace

05.12.2017

ASETUS TOIMISTOTILOJEN AKUSTIIKASTA

Ympäristöministeriössä valmisteilla olevalla asetuksella halutaan parantaa toimistotilojen akustiikkaa, ja siten parantaa työtehoa ja työn tuottavuutta. On hienoa, että toimistotilojen äänimaailmaa halutaan parantaa, mutta me Workspacessa jäimme miettimään, miten mahdollinen asetus suhtautuu monitilatoimistoihin. Monitilatoimistoissahan ideana on, että tarjolla on ääniympäristöltään hyvin erilaisia tiloja ja käyttäjä pystyy valitsemaan kuhunkin tehtävään ja tarpeeseen parhaiten soveltuvan tilan. Monitilatoimisto tukee sekä vuorovaikutusta että keskittymistä.

Jälkikaiunta-aikaan voidaan hyvällä akustisella suunnittelulla vaikuttaa merkittävästi, ja asetuksen tämä tavoite on saavutettavissa ja kannatettava myös monitilatoimistossa. Puheensiirtoindeksiin vaikuttaminen on paljon monimutkaisempi kysymys. Se vaatii raskaita toimenpiteitä, kuten hyvin korkeita sermejä ja peittoäänijärjestelmiä. Velvoittavana asetus tuottaisi vain yhdenlaista työympäristöä, joka tukee pelkästään yksin tehtävää työtä, vaikka työelämässä on muitakin tarpeita. Korkeat sermit myös heikentävät työympäristön yleistä viihtyisyyttä.

Ei voida yksiselitteisesti sanoa, että yksilötyön tehokkuuden lisääminen johtaa automaattisesti parempaan työtehoon ja työn tuottavuuteen. Organisaation tuottavuutta ja tehokkuutta parennetaan myös lisäämällä yhteistyötä, kohtaamisia ja tiedon jakautumista. Näin etenkin jatkuvasti monimutkaistuvassa maailmassa, jossa ongelmat ovat harvemmin yksin kenenkään ratkaistavissa. Monitilatoimisto, jonka ehkä paremmin avautuva englanninkielinen termi on Activity Based Office, syntyi tarpeesta tasapainottaa yhteistyö ja yksilötyö, ja lähtee siitä ajatuksesta, että mikään yksi tila ei palvele kaikkia työntekemisen tarpeita.

Toimiston ääniympäristön luovat lopulta kuitenkin niissä työskentelevät ihmiset, ja yhdessä luodut pelisäännöt esimerkiksi keskustelujen ja puheluiden hoitamisesta ratkaisevat monta ongelmaa. Meidän mielestämme olisi parempi, jos asetuksessa annetaan enintään suositus siitä, että jokaiselle on tarjottava mahdollisuus myös täysin hiljaiseen työskentelyyn. Tähän voidaan päästä monella tavalla, joista alhaisen puheensiirtoindeksin tavoitteleminen on vain yksi keino muiden joukossa.

<< KAIKKI UUTISET