Näin käännät muutospolun runsaudensarveksi

Kaikissa hankkeissamme on kyse muutoksesta. Tilamuutos on aina muutos myös tekemiseen, toimintaan ja ajatteluun. Tila on varmin ja nopein keino käyttäytymisen muuttamiseen, mutta muutoksessa on turhaa jättäytyä yhden työkalun varaan. Niinpä yhdessä asiakkaidemme kanssa luotsaamme, tuemme ja mahdollistamme muutosta erilaisilla keinoilla. Usein muutostyöskentely ja sen johtaminen nojautuvat yleisesti tunnettuihin ja tutkittuihin muutosmalleihin kuten vaikkapa Kotterin kahdeksan askeleen malliin, Kübler-Rossin tunnevaiheisiin tai Jeff Hiattin ADKARiin. Joka tapauksessa muutosta pyritään hahmottamaan jonkinlaisena polkuna, vaiheina tai käyränä.

Samaan aikaan, kun muutokset monimuotoistuvat ja tuntuvat hahmottuvan yhä vaikeampina, olen huomannut, että meille on syntynyt painetta yksinkertaistaa ja jäsentää muutoksia yhä selkeämmiksi. Toki myönnän, että usein talon ulkopuolinen apu onkin parhaimmillaan auttamaan punaisen langan löytämisessä ja sen puolustamisessa läpi muutoshankkeen. Kun asiakkaalla arjen realiteetit painavat päälle, on meidän tehtävämme muistuttaa strategisen tavoitteen toteutumisen tärkeydestä ja auttaa ymmärtämään, miten arjen muutokset edesauttavat siinä.

Väitän kuitenkin, että kaiken tämän yksinkertaistamisen rinnalla meidän pitäisi uskaltaa monipuolistaa, vapauttaa ja ehkä jopa räjäyttää muutosjohtaminen. Milloin muistaisimme sen, että teemme töitä aikuisten ihmisten kanssa tai uskaltaisimme luottaa siihen? Ihmisten, joilla on kaikki kyky ajatella, toimia ja kehittyä. Yksilöt, yksiköt ja organisaatiot kulkevat kukin omaan tahtiinsa muutoksen myrskyissä vaikka kuinka haluaisimme nähdä selkeää vaiheittaista etenemistä organisaatiotasolla. Ihmiset ottavat asioita onneksi myös enemmän omiin käsiinsä, tapahtuu se sitten vaikkapa ketteryyden tai yhdessäohjautuvuuden nimissä ja hengessä.

Niinpä päädymme kahden äkillisesti vastakkaisilta tuntuvien maailmojen puristukseen. Muutoksen johtamisen ennakoitavuus ja kontrolli kohtaavat omatoimiset, vastuullisesti työhönsä suhtautuvat ihmiset. Tämä johtaa organisaatioissa siihen, että alkaa pohdinta siitä, että kumman maailman mukaan mennään. Keskustelu heijastelee luonnollisesti organisaation kypsyyden tasoa. Oikea-väärä -keskustelun sijaan meidän tulisi pysähtyä tunnistamaan ne keinot viedä muutosta eteenpäin, joiden kanssa molemmat maailmat voivat elää. Yhteinen osa löytyy punaisesta langasta ja läpinäkyvyydestä.

Kun kaikilla on mahdollisuus itse ottaa punaisesta langasta kiinni ja syvällisesti oivaltaa mistä muutoksessa on kyse, niin koko organisaatiolla on aivan erilaiset mahdollisuudet valita muutostyökalujen joukosta ne juuri tähän tilanteeseen parhaiten sopivat. Jos tämä kaikki onnistutaan tekemään läpinäkyvästi, niin se kääntää kontrollin ihmeitä tekevään asentoon. Läpinäkyvyyden myötä kontrolli onkin tavallaan kaikilla, koko organisaatiolla. Jokainen voi osallistua korjaamaan suuntaa ja auttamaan tekemään punaisen langan kannalta relevantteja valintoja. Läpinäkyvyys auttaa koko jengiä ottamaan vastuuta. Tämä tarkoittaa sitä, että johtaminen voi keskittyä enemmän muutoksen tukemiseen ja seuraavien kehitysaskeleiden pohdintaan. Toisaalta se mahdollistaa erityisesti johdolle vielä varhaisemman puuttumisen niihin asioihin, joiden koetaan olevan menossa väärään suuntaan tai liian hitaasti oikeaan suuntaan.

Muutostyössä kannattaakin siis keskittyä punaiseen lankaan. Siis siihen, että tavoite on kirkas ja kaikilla on mahdollisuus olla syvällisesti oivaltamassa muutoksen ydintä. Vaasasta kotoisin oleva tuttavani sanoisi, että tavoitteen pitää olla ylikirkas. Kun olemme riittävästi uskaltaneet kiteyttää muutoksen olemusta, voimme sen jälkeen ottaa aivan uudenlaisen otteen muutosvaiheista ja muutoskurvilla matkaamisesta. Sillä oikeasti muutoskurvi on runsaudensarvi. Meidän tarvitsee vain tarjoilla riittävästi työkaluja alkuun ja ennen kaikkea, pitää olla hereillä ja kuunnella. Ihan taatusti kaikesta etukäteisvalmistelusta huolimatta ihmiset tulevat itse löytämään ja kehittämään aivan uudenlaisia työkaluja muutoksen eteenpäin viemiseen. Silloin kun se tapahtuu yhteisestä punaisesta langasta käsin ja täydellä läpinäkyvyydellä, niin meidän ei tule pelästyä erilaisia tapoja työstää muutosta vaan meidän tulee juhlistaa niitä. Lähdetään siis avoimesti ja riemulla tunnistamaan koko muutostyökalujen arsenaalia, joka organisaatiossa on käytössä ja poimimaan sieltä muihinkin yksiköihin hyväksi havaittuja kokeiluja.

Sini Norta
+358 50 308 2603