Organisaatioiden vaikuttavuus puntarissa

Asiakkaamme ovat viime aikoina olleet entistä kiinnostuneempia vaikuttavuudestaan. Panos-tuotos -ajattelu on toki voimissaan myös, mutta nyt halutaan tarkastella asioita laajemmin, tuloksiin ja vaikuttavuuteen asti. Millaista vaikuttavuutta organisaatioilla on asiakkaisiinsa, kumppaneihinsa, toimialaan tai jopa yhteiskuntaan? Miten tätä vaikuttavuuden potentiaalia voitaisiin saavuttaa tehokkaammin ja nopeammin?

Pureudumme vaikuttavuuteen systeemisesti ja kokonaisvaltaisesti tarkastellen erityisesti tilan vaikutusta vuorovaikutukseen ja vuorovaikutuksen vaikutusta organisaation vaikuttavuuteen. Vaikuttavuuden laatu tai sisältö vaihtelee organisaatioittain. Toki myös sen synnyttämisen dynamiikka vaihtelee.

Kykymme määritellä ja mitata tätä dynaamisen vaikuttavuuslogiikan ketjua on hurjassa kehityskaaressa. Meillä on jo kokemusta laajoista hankkeista, joissa on mitattu yhteiskunnallista vaikuttavuutta euroja myöten. Kyvykkyytemme systeemikuvata organisaatioiden toimintaa on kehittynyt. Meillä on vuosien tutkimuksen ja kehityksen myötä kyky laatia ja mitata organisaation dynaaminen vuorovaikusprofiili. Näiden kaikkien projektien myötä olemme myös entistä vahvempia yhteistyössä ja yhä useammin ratkomme asiakkaidemme haasteita tuomalla erilaisia osaamisia erilaisista organisaatioista yhteen. Meitä kumppaneidemme kera voisi jo nyt hyvällä syyllä kutsua vaikuttavuustoimistoksi.

Tänä keväänä olemme ottaneet mittaamisessa aivan uudenlaisia askeleita. Olemme tuoneet Jyväskylän yliopiston kanssa Suomeen sosiometrisen mittaamisen mahdollistavaa teknologiaa (joita itse kutsumme SM-mitaleiksi). Toteutimme sekä omassa yhteisössämme että Jyväskylän yliopiston tiimissä etätyövaiheeseen kohdistuneen pilotin, joka oli ensimmäinen useista vuorovaikutusta ja tuottavuutta tutkivia pilotteja. Hyödynsimme pilotissa erilaisia datalähteitä ymmärtääksemme vuorovaikutuksen toteutumista ja laatua tarkemmin. Selvää on jo nyt, että mitä enemmän ihmisillä on korkealaatuista vuorovaikutusta sitä tuottavammaksi he kokevat työskentelynsä.

Seuraava askel vaikuttavuuden määrittelyssä on vastatakysymyksiin missä ja miten tätä korkealaatuista vuorovaikutusta tapahtuu. Näihin kysymyksiin saamme varmasti vastauksia kesän jälkeisistä piloteistamme. Pikkuhiljaa lähestymme myös kysymystä, että mitä konkreettisia vaikutuksia vuorovaikutuksella on oppimiseen ja suorituskykyyn. Tähän kysymykseen haluamme löytää vastauksen niin meistä itsestämme kuin jokaisesta asiakkaastamme.

Uusi teknologian hyödyntäminen ja vaikutusmekanismien ymmärtäminen sekä mittaaminen mahdollistavat 2020-luvulla täysin uuden tavan muotoilla tiloja ja tapoja. Mikäli olette kiinnostuneita näistä piloteista tai haluaisitte osallistua johonkin näistä, olkaa ihmeessä yhteyksissä!

Sini Norta
Toimitusjohtaja
050 308 2603