Palvelumme

Olemme strateginen suunnittelutoimisto. Ydinosaamistamme ovat erilaiset työympäristöt.

Työympäristökehittäminen ja toiminnalliset konseptit

Työympäristökehittäminen on yhteistyössä asiakkaan kanssa toteutettavaa suunnittelua, joka lähtee aina organisaation toiminnasta, arjen tarpeista ja pitkän aikavälin tavoitteista.Toiminnallinen konsepti on onnistuneen uudistuksen perusta, jolla yhdenmukaistetaan tekemistä ja helpotetaan muutoksen läpivientiä ja sen johtamista.  Autamme uuden työympäristönne konseptoinnissa. Asiakkaanamme saat käyttöösi vahvan osaamisemme niin valtakunnallisista- kuin globaaleista konseptoinneista.

Työympäristöselvitykset ja vuorovaikutuskysely
Tilaohjelmat ja työympäristökonseptit
Työympäristövisio ja suunnitteluohjeet
Yhteiskehittämisen työpajat ja henkilöstötilaisuudet
Vaikuttavuusmekanismit ja tilatehokkuusarviot
Toimeenpanon työkalut
Kokonaiskonseptit
Simuloinnit ja analyysityö

Osallistava sisustussuunnittelu

Viihtyisä tila on ilmeeltään inspiroiva ja toiminallisesti tarkkaan mietitty. Hyvin suunniteltu tila on vetovoimatekijä henkilöstölle ja jättää positiivisen muistijäljen vierailijoille. Suunnittelu on yhteistyötä, jossa käyttäjän tarpeet siirretään yhteisen ideoinnin avulla osaksi toteutusta.

Tarvekartoitukset
Visuaaliset konseptit
Tilasuunnitelmat, luonnos- ja toteutussuunnittelu
3D- ja VR-mallinnukset
Kaluste-, valaisin-, väri- ja materiaalimääritykset
Akustiikkaratkaisut
Opasteet ja brändielementit

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on empatiaan perustuvaa osallistavaa toimintaa. Ratkaisuja kehitetään nopeasti ideoiden ja käyttäjien maailmasta käsin. Ymmärtämällä hyvän asiakas- ja työntekijäkokemuksen avainelementit luodaan toimivia ratkaisuja yhdessä.

Havainnoinnit ja haastatelut
Asiakastyöpajat ja Design-sprintit
Prototyypit ja mallitilat
Pilotoinnit ja testaukset
Luonnossuunnitelmat
Palvelukonseptit
Simuloinnit

Muutosjohtamisen palvelut

Toimintatapojen uudistaminen on aikaa vievä prosessi, joka onnistuu sitä helpommin mitä aktiivisemmin henkilöstö pääsee osallistumaan. Tila on konkreettinen työkalu yrityskulttuurin ja ihmisten toimintatapojen uudistamisessa. Paras tulos saavutetaan, kun työympäristökehittäminen, tilojen suunnittelu ja muutosta tukeva toiminta muodostavat saumattoman kokonaisuuden.

Johdon sparraus
Muutosvalmennukset ja coaching
Esimiesvalmennukset
Pelisääntötyöskentely
Muutosviestintä