Palvelumme

Palvelemme suunnittelun ja muutosjohtamisen tarpeissa koko muutosmatkan ajan. Vahvalla projektinjohtamisen osaamisellamme varmistamme hankkeen sujuvan läpiviennin.

 

Työympäristökehittäminen

Työympäristökehittäminen on osallistavaa suunnittelua, joka lähtee aina organisaation toiminnasta, arjen tarpeista ja pitkän aikavälin tavoitteista. Etsitkö säästöjä, kaipaako tekeminen tehostusta vai pitäisikö vuorovaikutuksen ja yhteisen ideoinnin olla helpompaa? Autamme uuden työympäristönne konseptoinnissa.

Työympäristöselvitykset
Vuorovaikutuskysely
Tilaohjelmat
Osallistavat työpajat
Design-sprintit
Työympäristökonseptit

 

Toiminnalliset konseptit

Toiminnallinen konsepti on onnistuneen uudistuksen perusta, jolla yhdenmukaistetaan tekemistä ja helpotetaan muutoksen läpivientiä ja sen johtamista. Toiminnalliset konseptit kokoavat yhteen organisaation tavoitteista johdetut linjaukset ja ratkaisut. Asiakkaanamme saat käyttöösi vahvan osaamisemme niin valtakunnallisista- kuin globaaleistakin konseptoinneista.

Vaikuttavuusmekanismit
Tilatehokkuusarviot
Työympäristövisiot
Suunnitteluohjeet
Toimeenpanon työkalut
Kokonaiskonseptit
Simuloinnit ja analyysityö

 

Osallistava sisustussuunnittelu

Viihtyisä tila on ilmeeltään inspiroiva ja toiminallisesti tarkkaan mietitty. Hyvin suunniteltu tila on vetovoimatekijä henkilöstölle ja jättää positiivisen muistijäljen vierailijoille. Suunnittelu on yhteistyötä, jossa käyttäjän tarpeet siirretään yhteisen ideoinnin avulla osaksi toteutusta.

Tarvekartoitukset
Visuaaliset konseptit
Tilasuunnitelmat
3D- ja VR-mallinnukset
Kaluste-, valaisin-, väri- ja materiaalimääritykset
Akustiikkaratkaisut
Opasteet ja brändielementit

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on empatiaan perustuvaa osallistavaa toimintaa. Ratkaisuja kehitetään nopeasti ideoiden ja käyttäjien maailmasta käsin. Ymmärtämällä hyvän asiakas- ja työntekijäkokemuksen avainelementit luodaan oikeasti toimivia ratkaisuja yhdessä.

Havainnoinnit
Asiakastyöpajat
Haastattelut
Design-sprintit
Prototyypit ja mallitilat
Pilotoinnit ja testaukset
Luonnossuunnitelmat
Palvelukonseptit
Simuloinnit

 

Muutosjohtamisen palvelut

Toimintatapojen uudistaminen on aikaa vievä prosessi, joka onnistuu sitä helpommin mitä aktiivisemmin henkilöstö pääsee osallistumaan. Tila on konkreettinen työkalu yrityskulttuurin ja ihmisten toimintatapojen uudistamisessa. Paras tulos saavutetaan, kun työympäristökehittäminen, tilojen suunnittelu ja muutosta tukeva toiminta muodostavat saumattoman kokonaisuuden.

Johdon sparraus
Muutosvalmennukset ja coaching
Esimiesvalmennukset
Pelisääntötyöskentely
Muutosviestintä