Palvelumme

Työympäristökehitys ja palvelumuotoilu

Työympäristökehittämisen keinoin ymmärrämme nykytilaa ja tulevaisuutta. Suunnittelemme työkulttuurianne tukevia konsepteja ja tiloja, jotka kytkeytyvät strategiaanne ja tavoitteisiinne. Luomme palvelumuotoilun keinoin ratkaisuja, joissa ihmisten on hyvä toimia, asiat sujuvat ja yhteistyö sujuu. Tuemme muutosmatkaanne ja varmistamme kokemuksellamme onnistumisenne.

 • Toiminnalliset konseptit ja työympäristöselvitykset ja -kyselyt
 • Tilaohjelmat ja työympäristökonseptit
 • Työympäristövisio ja suunnitteluohjeet
 • Yhteiskehittämisen työpajat ja henkilöstötilaisuudet
 • Asiakaspolut,  työpäiväkuvaukset ja design sprintit
 • Muutosjohtamisen toimenpiteiden ja muutosviestinnän suunnittelu
 • Projektijohtaminen
 • Pelisääntötyöpajat
 • Vaikuttavuusmekanismit ja tilatehokkuusarviot
 • Toimeenpanon työkalut, pilotoinnit ja testaukset

Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu

Suunnittelemme tiloja, jotka tukevat toivottua toimintakulttuuria ja ilmentävät yrityksen brändiä. Hyvin asiakkaan kanssa yhteistyössä suunnitellut tilat kytkeytyvät yrityksen strategiaan. Oikein vaiheistettu ja hyvin viestitty suunnittelu tukee muutosprosessia. Toimimme asiakaslähtöisesti, ketteriä suunnittelumenetelmiä hyödyntäen ja asiakkaan tavoitteet mielessä. Tuomme selkeyttä ja varmuutta projektin eri vaiheisiin.

 • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, Sisustussuunnittelu
 • Tarvekartoitukset, lupahakemukset ja 3D-mallinnus
 • Erilaiset Tilalliset-, visuaaliset- ja palvelukonseptit
 • Erilaiset palvelu- ja työtilat
 • Kaluste-, valaisin-, väri- ja materiaalimääritykset
 • Akustiikkaratkaisut, opasteet ja brändielementit
 • Prototyypit, mallitilat ja pilottitilat
 • Kilpailutukset ja valvonta
 • Projektijohtaminen

Muutoksen ja vaikuttavuuden mittaaminen

Jotta kehitystyön vaikutuksia voidaan ennakoida, seurata ja todentaa, kannattaa mitata edistymistä ja analysoida tuloksia. Workspace tutkii, kehittää ja tarjoaa toimivia tapoja muutoksen ja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä vuorovaikutuskulttuurin kehittämiseen.

 • Simuloinnit ja analyysityö
 • Muutoksen mittarointi
 • Tilan ja työympäristön muutosten vaikutusten arviointi
 • Systeemimallinnus
 • Vuorovaikutuskulttuurin analysointi
 • Vuorovaikutuskysely
 • Vuorovaikutuskäyttäytymisen mittarointi
 • Vaikuttavuusanalyysi
 • Projektijohtaminen