Hasan-ryhmä

Funkkishalli muuttui luovuuden käyttöliittymäksi, joka houkuttelee palaamaan takaisin toimistolle

Tiedot

Sijainti: Helsinki, Vallila
Vuosi: 2021
Henkilöstömäärä: n.100
Koko: 2300 m²
Valokuvaaja: Jonna Öhrnberg
Workspace suunnitteli luovien suunnittelijoiden työtä tukevan kokonaisuuden, joka houkuttelee paitsi asiakkaita ja uusia suunnittelijalahjakkuuksia, myös etätöitä tekevät suunnittelijat takaisin työpaikalle.

 

Hasan-ryhmän uudet toimitilat valmistuivat keskellä pandemiaa vuonna 1940 valmistuneeseen, Ola Gripenbergin suunnittelemaan betonikaarihalliin Helsingin Vallilaan. Hasan-ryhmän tavoitteena oli tuoda kaikki liiketoimintayksiköt yhteen, saman katon alle. Aiemmin sokkeloisissa tiloissa toiminut hasan-ryhmä halusi poistaa tilojen tuomat fyysiset raja-aidat eri tiimien väliltä. Uusista tiloista haluttiin käyttöliittymä luovuudelle, synergialle ja tiimityölle.

 

Työympäristöllä, työpaikan fyysisellä kodilla on suuri psykologinen merkitys sekä yksilötasolla että yhteisönä. Siinä missä muut ovat vähentäneet toimitiloja, me uimme vastavirtaan. Halusimme työskentelytilat, jotka kutsuvat aamuisin astumaan sisään ja saa ajatukset lentämään. Nyt kun ihmisillä on kuitenkin mahdollisuus jäädä kotiin, viihtyisän, inspiroivan ja innoittavien työtilojen merkitys korostuu ennestään.”

Simo Kajaste, hasan-ryhmän toimitusjohtaja

 

Sisustusarkkitehtuuri kunnioittaa alkuperäistä arkkitehtuuria ja luo samalla uutta

 

Suojellun historiallisen rakennuksen hienovarainen muuntaminen uuteen käyttötarkoitukseen on osa vanhojen rakennusten hyödyntämistä – re-use-ajattelua – joka näkyy ympäri Helsinkiä. Rakennuksen alkuperäinen estetiikka ja tuleva käyttötarkoitus asettivat selkeät reunaehdot tilojen suunnittelulle.

 

Tärkeitä teemoja tilojen suunnittelussa olivat muun muassa lämminhenkisyys, kestävä kehitys ja ekologisuus, kontrastit ja kerroksellisuus sekä design. Tilojen haluttiin indikoivan koko yhteisölle ominaista kovaa laatutasoa. Avoimeen ja korkeaan monitilaan tarvittiin erilaisia tunnelmia, katkoja sekä rytmiikkaa läpi tilan.”

Eva Kober, Workspacen projektipäällikkö

 

Tilojen uudistuksella haluttiin puhaltaa eloon rakennuksen funkkishenki ja samalla tuoda tilat tähän päivään. Aikaa kunnioittavan yleisilmeen ja teollishenkisten yksityiskohtien lisäksi tilassa panostettiin taidehallimaisen tunnelman säilyttävään valaistukseen ja hyvät työolot takaavaan akustiikkaan.

Toimiston tilat vyöhykkeistettiin ja eri vyöhykkeiden suunnittelua tehtiin asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä. Tilasarjat sijoitettiin seuraamaan toisiaan niin, että halutessaan asiakas ikään kuin astuu sisälle keskelle tapahtumia.

Monipuolinen ja vaihteleva irtokalustus oli kaikissa tiloissa keskiössä. Tiloihin toteutettiin myös useita tilaan ja käyttötarkoitukseen räätälöityjä kiintokalusteita. Osa irtokalusteita hankittiin käytettynä noudattaen yrityksen kestävän kehityksen periaatteita. Materiaaleissa ja väreissä noudatettiin samaa linjaa kiinteän sisustuksen kanssa.

Työympäristösuunnittelun keskiössä oli yhteisö ja yhteistyö

 

Uusissa toimitiloissa on runsaasti tilaa noin 100-henkiselle hasan-ryhmälle. Työympäristön suunnittelun yksi ajalle epätyypillisistä piirteistä oli, ettei tulevia tiloja tarkasteltu ensisijaisesti tilatehokkuuden kautta. Sen sijaan luotiin tilaohjelma ja sille määritettiin tavoitteet, joiden myötä syntyisi joustavat ja kutsuvat tilat työskentelyyn asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa sekä yhdessä yhteisönä että yksilöinä. Yhteiset tilat saman katon alta mahdollistaisivat esteettömän yhdessäolon, kohtaamiset ja ajatusten vaihdon, joista syntyy arvokasta yhdessä tekemistä.

 

Kulttuuriset tavoitteet ja tilakonsepti pysyivät samoina läpi hankkeen ja lopputuloksena syntyi monimuotoista tilaa. Myös tulevaisuudessa on tarve tiloille, joissa samanhenkisten ja yhteiseen päämäärään pyrkivien on mahdollisuus kohdata toisiaan. Valittuun kohteeseen pystyimme luomaan jopa tavoitteita enemmän yhteiskehittely- ja asiakastiloja.”

Jyrki Yläoutinen, Workspacen arkkitehti ja työympäristökehittäjä

 

Tilojen suunnitteluun osallistui ydinryhmien lisäksi koko henkilöstö. Yhteistyöstöissä erityisen tarkastelun alle nostettiin tilaan saapuminen, yhteiskehittely- ja neuvottelutilat sekä tilan sydän, eli buzz-alue – tapahtuma- ja työskentelykahvila.

 

Meidän ryhmämme kulttuuri on suuri voimavaramme. Uudet tilamme ovat nyt meidän näköisemme, ja ne mahdollistavat meillä elintärkeitä asioita: rajoja rikkovaa luovuutta, yhteistyössä syntyviä ideoita, laadukasta ja oivaltavaa muotoilua, strategista ajattelua sekä syväluotavaa asiakasymmärrystä.

Simo Kajaste, hasan-ryhmän toimitusjohtaja