ABB Vaasa

ABB – Historiallisen teollisuushallin muodonmuutos modernia työtä tukevaksi tilaksi

Tiedot

Työympäristökehitys ja sisustussuunnittelu
Vuosi: 2019
Sijainti: Vaasa
Bruttoala: 59 000 m²
Henkilöstö: n. 700
Pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu: Parviainen arkkitehdit
Valokuvaaja: Mika Huisman / Decopic

ABB on globaali teknologiayritys, joka toimii Suomessa noin 20 paikkakunnalla. ABB on Suomessa yksi suurimmista teollisista työnantajista. Yhteiskunnan ja teollisuuden muutoksen vauhdittaminen kohti kestävämpää ja tuottavampaa tulevaisuutta edellyttää panostuksia henkilöstöön. Workspace toimii ABB:n kumppanina työkulttuurin ja työympäristöjen pitkäjänteisessä kehittämisessä.

ABB Vaasan teollisuuskampuksella haluttiin tehdä suuri muutos yksiköiden sijoittelussa. Aiemmin eri puolille aluetta sijoittuneet yksiköt haluttiin saman katon alle historialliseen Strömberg Parkin teollisuuskiinteistöön. Tavoitteena oli mahdollistaa entistä sujuvampi yhteistyö ja vuorovaikutus eri yksiköiden välille.

Yhteiset tilat vauhdittamassa muutosta monipaikkaisen työnteon malliin

 

Muutto saman katon alle tarkoitti monipaikkaisen työnteon mallin käyttöönottoa. Uusilla yhteisillä tiloilla haettiin yhteistyön lisääntymisen myötä myös tilankäyttöön liittyviä synergiaetuja. Haluttiin luoda toimiva työympäristö, jossa eri liiketoimintojen ihmiset kohtaavat yhteisissä tarkoitukseen suunnitteluissa tiloissa. Tarkoitukseen sopivaa tilaa varattiin myös innovoinnille, keskittymistä vaativalle työlle sekä palautumiselle.

Uudenlaista työnteon mallia, jossa yksittäisistä huoneista siirryttiin yhteiseen monitilaan, kehitettiin yhdessä henkilöstöryhmien kanssa. Projektin aikana pidettiin useita yhteiskehitystyöpajoja, keskustelutilaisuuksia, tutustuttiin henkilöstön kanssa uusiin toimintatapoihin ja tehtiin ketteriä kokeiluja. Yhteiskehittelyn kautta varmistettiin arjen sujuvuuden kannalta tärkeät tiimien sijoittelut ja toiminnalliset erityistarpeet.

Historiallisesta teollisuushallista nykyaikaiseksi työympäristöksi

 

Valtava teollisuushalli muuttui hankkeen aikana modernia työtä tukevaksi monitilaympäristöksi. Rakennuksen toiminnallisuutta parannettiin jakamalla halli uudella välipohjalla kahteen tasoon ja jaottelemalla tila visuaalisesti toisistaan erottuviksi kokonaisuuksiksi. Sisustuksella historialliseen ja vaikuttavaan halliin luotiin kaunis ja inspiroiva visuaalinen ilme. Hallin lohkojen värimaailmaa pehmennettiin biofilisen suunnittelun keinoin eli tilaan tuotiin kasveja ja erilaisia luonnon materiaaleja.

Muutosmatkaan käytettiin aikaa ja se kannatti. Käytännön työtä tukevat toiminnallisuudet ja estetiikka pääsevät kohtaamaan ABB Vaasan vaikuttavissa tiloissa
- Workspacen työympäristökehittäjä Minna Söderholm

Workspace vastasi hankkeessa työympäristökehittämistä ja sisustussuunnittelusta, Parviainen Arkkitehtien vastatessa pääsuunnittelusta. Sujuva yhteistyö eri osapuolten kesken varmisti ABB:lle tavoitteen mukaiset toiminnallisesti ja esteettisesti kestävät tilat.