Kesko

Kesko K-Kampus – Kohti työnteon tulevaisuutta

Tiedot

Muutosjohtaminen, työskentelytapojen muutokset, henkilöstövalmennukset
Vuosi: 2015-2019
Sijainti: Helsinki, Kalasatama
Henkilöstö: 1700

Helsingin Kalasatamassa sijaitseva K-Kampus mahdollistaa työskentelyn saman katon alla yli 1800 K-ryhmäläiselle konsernin eri toimialoilta. Uuden päätoimitalon suunnittelun ytimessä oli strategian mukaisesti yhtenäinen K-ryhmä. Toimialojen ja toimintojen välisiä rajoja haluttiin madaltaa.  

K-Kampuksen muuntojoustavan ja modernin työympäristön suunnittelun lisäksi kunnianhimoiset tavoitteet ylettyivät työn tekemisen muutokseen.

 

Tulevaisuuden työskentelytavat strategian ja arjen välimaastosta 

Workspace oli mukana rakentamassa Keskon muutosta kohti tulevaisuuden työskentelyä ja työtä tukevaa tilaa. 

 ”Hanke oli laaja kokonaisuus, johon osallistui monia toimijoita suunnittelun, arkkitehtuurin, rakentamisen saralla. Workspacen rooli painottui erityisesti muutosjohtamiseen ja tulevaisuuden työskentelytapojen sekä työtä tukevien tilojen toiminnallisuuden suunnitteluun. Saimme toimia tiiviisti Keskon ydintiimin osana tulevaisuuden työskentelytapoja suunniteltaessa ja konseptoitoitaessa”, kertoo Workspacen projektipäällikkö ja työympäristökehityksen asiantuntija Tiina Nyrökorpi.

K-Kampuksen suunnittelua pohjusti aiemmin yhdessä Workspacen kanssa työstetty tulevaisuuden työntekoa raamittava konsepti. Uusiin tiloihin muutto toimi vipuna uusien työtapojen omaksumiselle.

 

Monipuolisilla työkaluilla kohti konkretiaa 

Eri liiketoimintojen tarpeita kartoitettiin käyttäjäpersoonien, haastattelujen ja työryhmätyöskentelyn kautta. Tavoitteena oli löytää organisaation toiminnan ja työskentelyn kannalta parhaat tavat eri toimintojen yhteispelille. Pohdittiin esimerkiksi miten it-tuen tai talousosaston kannattaisi sijoittua niin, että lopputulos palvelee toimijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Haastatteluiden ja yhteiskehittämisen lisäksi liikkuvuusselvitys ja excel-simulaatiot toimivat työkaluina sijoittumisen mallinnuksessa. 

K-Kampuksen toiminnaisuutta suunniteltiin tulevaisuuden tarpeesta käsin ja muutosjohtaminen alkoi jo suunnitteluvaiheessa. Työntekijöiden joukosta rekrytoitiin muutosagentteja, jotka toimivat koko henkilöstön oppaina uudessa työskentelyn ja tilankäytön mallissa. 

K-Kampusta ja sen toimintoja suunniteltaessa mietittiin liiketoiminnasta ja strategiasta käsin tavoitteetjotka tilan kautta haluttiin mahdollistaa. Työskentelyn kautta syntyi myös K-Work -konsepti. Benchmarkit, mallinnokset, simulaatiot ja koesovitukset toimivat apuvälineinä abstraktien asioiden konkretisoinnissa. Kotikatuajattelu auttoi hahmottamaan tiimien ja toimintojen järjestystä. 

Alusta lähtien yhdessä työskentelemällä varmistetaan, että osaaminen siirtyy organisaatioon ja että motivaatio muutokseen lähtee ihmisistä. Kaikki oppivat ja yhteiset oivallukset jäävät hyödynnettäväksi”, summaa Workspacen Tiina Nyrökorpi.