Merimieseläkekassa

MEK – Moderni merenkulun talo historiallisissa puitteissa

Tiedot

Sijainti: Helsinki, Katajanokka
Vuosi: 2019
Henkilöstö: 23 hlöä
Koko: 1000 m² (noin 250 m2 / kerros)
Valokuvaaja: Anders Portman

Merimieseläkekassa (MEK) on työeläkelaitos, joka huolehtii merenkulkijoiden lakisääteisestä työeläketurvasta. Workspace oli mukana suunnittelemassa MEK:in uusia toimitiloja ja työskentelytapoja jo vuonna 2016 Uudenmaankadun toimipisteeseen. Vuoden ikäisissä toimitiloissa sattui tulipalo ja samoihin aikoihin käynnistyi kiinteistön mittavan peruskorjauksen suunnittelutyö. Nämä kaksi erillistä asiaa saivat MEK:in miettimään muuttoa toisaalle.

MEK:n omistama Helsingin Katajanokan vierasvenesataman äärellä sijaitseva Kanavaranta 9:n historiallisesti arvokas kiinteistö päätettiin uudistaa moderniksi merenkulun taloksi. Toimitilarakennuksen mittava peruskorjaus oli Merimieseläkekassalta historiateko. Vuonna 1906 rakennettu ja 1980-luvun alussa edellisen omistajan toimesta toimistokäyttöön muunnettu vanha varasto- ja makasiinirakennus meren äärellä on myös sijaintinsa puolesta eläkekassan toimistolle oiva.

 

Suojellun rakennuksen uudistamisen ja tilakehityksen huomioiva konsepti

 

Talotekniikan ja tilojen modernisoinnin lisäksi kiinteistöä kehitettiin kokonaisvaltaisesti. Peruskorjaus käsitti rakennuksen ulkokuoren, IVS-talotekniikan ja sisäpuoliset tilat. Kiinteistökehitystä vietiin yhdessä eteenpäin pääsuunnittelusta vastanneen Innovarch Oy:n ja MEK:n kanssa. Yhdessä ydintiimien kesken toteutettiin osallistavia työpajoja, joiden avulla varmistettiin näkökulmien huomiointi ja laajamittaisen projektin kattava ymmärrys.

 

”Yhdessä tekemällä loimme kokonaisvaltaisen ja toimivan konseptin rakennukseen.”

Eva Kober, Workspace Oy

 

Sisustussuunnittelun periaatteet noudattelivat edellisen hankkeen aikana tehtyä tila- ja sisustuskonseptia. Suunnitelmat sovitettiin historialliseen kiinteistöön sopivaksi ja ne huomioivat rakennuksen tyylin sekä aikakauden. Huomionarvoista kiinteistössä oli muun muassa se, että vanhan makasiinirakennuksen välipohjat ovat suojeltuja, mikä tuli ottaa huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Modernit työnteon tavat historiallisessa ympäristössä ja merellisessä maisemassa

 

Merimieseläkekassa on edelläkävijä työhyvinvoinnissa merenkulun alalla. Organisaatio edustaa vahvaa asiantuntijuutta. Tiloilta kaivattiin raikasta ilmettä, jossa asiantuntijuus, merellisyys ja skandinaavisuus ovat kantavana teemana. Materiaalivalintoja ohjasi kestävyys, aitous ja materiaalien huollettavuus. Lisäksi tiloihin sijoitettiin Merimieseläkekassan omistamaa meritaidetta ja merihistoriallisia esineitä.

 

”Lähdimme yhdessä Workspacen kanssa rakentamaan tiloja, jotka toisaalta tuovat merellisyyden rakennukseen sisälle muun muassa meritaiteen ja väri- ja tekstuurimaailman kautta.”

Marina Paulaharju, johtaja CCO, Merimieseläkekassa

 

Monitilaympäristöön suunniteltiin yhteistyöhön kannustavia tiloja ja toisaalta myös tiloja keskittymistä vaativaan työhön. Lisäksi tiloissa huomioitiin Merimieseläkekassan asiakkaiden tietosuojan toteutuminen ja riittävät säilytys- ja arkistointitilat.

Päiväkahvit yhteiskäyttöisessä kahviossa

 

Osa talosta suunnattiin Merimieseläkekassan omaan käyttöön, osa vuorattavaksi ja yhteiskäyttöön. Rakennukseen konseptoitiin käyttäjille yhteiskäyttöiset kokous- ja kahvilatilat. Yhteiskäyttöiset neuvottelutilat, isompi työkahvio, siivouskeskus sekä puku- ja suihkutilat sijaitsevat talon 1. ja 8. kerroksessa. Niissä tavataan asiakkaat, sidosryhmät ja muut rakennuksessa työskentelevät. Rentoja kohtaamisia tapahtuu esimerkkisi työkahviossa iltapäiväkahvien merkeissä.

Yhteiskäyttöisyys mahdollistaa muihin kerroksiin enemmän työpisteitä sekä pienempiä neuvottelu- ja kohtaamistiloja. Lisäksi yhteiskäyttöisyys lisää talossa liikkumista ja vuorovaikutusta niin omien kuin muidenkin toimijoiden kesken. Eikä muutamasta lisäaskeleesta ole haittaa työpäivän aikana!

 

Lopputulos on erittäin onnistunut ja rakennus kuvastaa kokonaisuudessaan hyvin Merimieseläkekassaa ja sen vakuutustoimialaa. Olemme hyvin tyytyväisiä lopputulokseen yhteistyössä Workspacen ammattilaisten kanssa.”

Marina Paulaharju, johtaja CCO, Merimieseläkekassa.