Motiva

Toimisto, joka on kuin moderni mummola

Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Toimiston vuokrasopimus oli päättymässä, ja ajankohtaiseksi tuli miettiä tilankäyttöä uudella tavalla sekä uusia energiatehokkaita työnteon tapoja. Edellisessä toimistossaan Motiva oli turvautunut perinteiseen virkamiesmalliin, jossa jokaisella työntekijällä oli oma huoneensa, joten ajatus monitilatoimistosta otettiin varauksella vastaan.

Kantavana ajatuksena suunnittelussa oli ”saavutetaan vähemmällä enemmän”. Käytännössä se tarkoitti sitä, että kaikki tehdään energiatehokkaasti uusiutuvalla energialla, uusiokäytetään vanhan toimiston kalusteita mahdollisimman paljon, ja uusissa kalusteissa käytetään kierrätettyjä ja kierrätettäviä materiaaleja. Toimitilojen kohtaamispaikka, Kohtaamo, sijaitsee toimiston keskiössä heti aulan yhteydessä. Pehmeän värikäs sisustus ja laaja-alainen luonnonmateriaalien hyödyntäminen sympaattisissa kalusteissa luo tilaan lämpöä, tuoden sinne mummolamaisen tunnelman.

Kohtaamo jakaa nimeämättömillä työpisteillä varustetut toimitilat kahteen osaan: toisessa päädyssä on hiljainen puoli ja toisessa vuorovaikutteinen puoli. Vastoin ennakkoarvioita on vuorovaikutteisen vyöhykkeen, jonka työyhteisö on nimennyt pulinapuoleksi, käyttöaste huomattavasti suurempi kuin muiden tilojen, ja henkilöstö on ottanut sen ilolla käyttöön. Pulinapuolen läheisyyteen on sijoitettu hyvinvointihuone, jossa on mahdollisuus levähtää ja ladata akkuja. Puolapuut ja muut kehoa aktivoivat jumppavälineet mahdollistavat henkilöstölle myös virkistävän taukojumpan.

Motivan työntekijöiden jokapäiväinen työskentely on kokenut radikaalin muutoksen. Siinä missä rutiininomainen työpäivä ennen koostui siitä, että aika vietettiin yksin omassa huoneessa ja käytävältä haettiin maksimissaan kuppi kahvia, nyt kohtaamisia tulee päivän aikana useita. Yhdessä vietetyn ajan mukana on lisääntynyt myös yhteenkuuluvuus, tiedonjako ja luottamus heidän välillään. Oman työskentelypaikkansa voi valita hiljaisen ja vuorovaikutteisen tilan väliltä sen päivän työtehtävien vaatimusten mukaan. Vaikka muutos on mittava, hyvä perehdyttäminen ja alituinen kommunikaatio suunnittelijoiden ja asiakkaan välillä mahdollisti sen, että siirtyminen uusiin tiloihin oli saumatonta. Nyt jos Motivan työntekijöiltä asiasta kysyttäisiin, niin tuskin enää kukaan palaisi takaisin vanhoihin tiloihin.