Suomen Akatemia

Vähemmillä neliöillä monipuolisempi kokonaisuus

Suomen Akatemian entisessä toimistossa oli hurja määrä tilaa – tarkalleen ottaen yli 40 neliömetriä jokaista työntekijää kohden. Jo pelkästään energiatehokkuuden vuoksi oli järkevämpää etsiä uudet tilat, jotka mahdollistaisivat tiiviimmän tilankäytön. Myös tilojen viestimästä julkikuvasta haluttiin moderni ja innovatiivisempi.

Suunnittelun alussa konseptoinnin yhteydessä selvisi, että tarve omille työhuoneille oli edelleen suuri, joten puhtaan monitilatoimiston sijaan säilytettiin useimmilla omat huoneet ja yhteisiä työskentelytiloja tuli vain muutama. Yhteistyötä tehostettiin kiinnostavilla yhteistiloilla, kuten omalla kirjastolla, ja viihtyisillä työkahviloilla.

Jaoimme tilat puolijulkiseen ja yksityiseen vyöhykkeeseen. Puolijulkinen vyöhyke tuottaa asiakkaille mielikuvan aktiivisesta ja modernista tieteellisestä toimijasta. Yksityiselle vyöhykkeelle tehtiin työympäristö, joka parantaa sisäistä tiedonkulkua, yksiköiden välistä yhteistyötä ja osaamisen jakamista. Toimiston keskeisimmällä paikalla sijaitsee henkilöstön kohtaamispaikka ja kirjasto. Kahvilatiloista on upea kaupunkinäkymä, josta poimimme värisävyjä myös tilan sisustukseen. Työhuoneissa hyödynnettiin pitkälti vanhoja kalusteita, mutta niihinkin saatiin kiinnostavuutta tuomalla jokaiseen omanlaisensa, veikeästi verhoiltu tuoli asiakastapaamisia varten.

Uusien tilojen myötä Suomen Akatemian tilankäyttö tehostui merkittävästi. Se johti paitsi hukkaneliöistä selkeämpään pohjaratkaisuun niin myös kustannussäästöihin, kun vähemmillä neliöillä pystyttiin saavuttamaan monipuolisemmat tilat.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa.