Technopolis

Muunneltavuus kasvun mahdollistajana

Oli lähellä, ettei Technopoliksen oma pääkonttori jäänyt uusiutumatta kaiken kiireen ja kasvun keskellä. Kansainvälisen tila-ammattilaisen työnteko oli muuttunut paikasta riippumattomaksi ja siksi oli aika viimein herätä miettimään työympäristöä uudella tavalla. Koska kasvun odotettiin jatkuvan edelleen, tulevasta toimistosta haluttiin ennen kaikkea mahdollisimman muunneltava.

Uudessa toimistossa jokaisella ei enää ole henkilökohtaista työpistettä, mutta toisaalta kaikki voivat käyttää kaikkia toimiston tiloja. Uudistetut työtilat tehostavat henkilökunnan työskentelyä ja lisäävät kommunikointia. Monitilatoimisto antaa puitteet sekä hiljaiselle ja keskittymistä vaativalle että vapaamuotoiselle ja nopeatempoiselle työskentelylle. Työpisteet ovat nimeämättömät ja jokainen voi valita paikan kulloisenkin tarpeen mukaan.

Uusi neuvottelutila tehtiin toimimaan myös projektitilana. Tilaa ympäröivät tussitaulut tehostavat palavereja ja helpottavat kirjaamaan yhteiset ideat ylös koko tiimin nähtäväksi.

Muutostyöt tehtiin resursseja säästäen: rakenteiden muutoksia vältettiin, ja sisustuksessa käytettiin mahdollisimman tarkkaan kaikki vanha.