Valtion koulukodit

Toimintakonsepti ohjaa koulukotien toiminnan ja tilojen kehittämistä

Valtion koulukodit ovat vaativan sijaishuollon ja vaativan erityisen tuen perusopetuksen valtakunnallisia palveluntuottajia, jotka toimivat vuonna 2019 viidessä eri toimipisteessä. Valtion koulukodeissa hoito, kasvatus ja opetus muodostavat yhdessä kuntouttavan kokonaisuuden, jossa korostuu kasvua ja mielenterveyttä suojaavat tekijät.

Valtion koulukotien vaikuttavuuslähtöisen toimintakonseptin kehittämistyö toteutettiin touko-joulukuussa 2019. Työn lopputuotoksena syntyi koulukotien toimintaa kuvaava ja sen kehittämistä tukeva toimintakonsepti.

Konsepti sisälsi mm. toiminnan vaikuttavuustekijät, asiakassegmentoinnin ja asiakas- ja henkilöstökokemuskartoituksen, palvelukartan ja alustavat palvelukuvaukset, toimintamalli- ja prosessianalyysin, toimintakulttuurin pääperiaatteet. Konseptia hyödynnettiin mm. uudenlaisen koulukotiympäristön toimintalähtöisessä määrittelyssä (lue lisää tilakonseptista: https://workspace.fi/reference/valtionkoulukodit/?lang=fi). Työ toteutettiin THL:n, viiden koulukodin johdon ja avainhenkilöstön työpajatyöskentelyn sekä asiakas- ja henkilöstöhaastattelujen ja dokumenttianalyysin avulla.

Hanke tehtiin yhteistyössä valtion koulukotien (käyttäjäasiakas) ja Senaatti-kiinteistöjen (tilaaja-asiakas ja palveluntuottajakumppani) sekä Workspace Oy:n (tilaaja-asiakkaan palveluntuottajakumppani) kanssa. Senaatti vastasi asiakkuusomistajana kokonaistoimituksesta, verkoston johtamisesta sekä toimi kehittämisen asiantuntijana Valtion koulukotien tukena.

Workspace Oy vastasi konsulttityön kokonaisuudesta ja monialaisen kumppaniverkoston johtamisesta. Mukana oli useita Workspace Oy:n kumppaneita.  Delfoi Oy vastasi prosessianalytiikasta sekä asiakassegmenttien ja palvelujen kartoituksesta. Marketing Clinic Oy vastasi asiakas- ja henkilöstökokemuksen analysoinnista.  Melkior Oy vastasi vaikuttavuuden kehittämisen näkökulmasta.

Lue lisää koulukotien kehittämistyöstä Senaatti-kiinteistöjen sivuilta:

https://www.senaatti.fi/tyoymparisto/inspiraatio/artikkeli/koulukotikonseptilla-nuorten-syrjaytymiskierre-katki/

https://www.senaatti.fi/tyoymparisto/inspiraatio/artikkeli/astu-peremmalle-vuorelan-koulukoti-nayttaa-mallia/