Sanoma Oyj

Uudistunut Sanomatalo – tähtäimessä paras työntekijäkokemus

Tiedot

Sijainti: Helsinki
Vuosi: 2022
Henkilöstömäärä: n. 1300
Koko: n. 12 000 m2
Valokuvaaja: Vertti Luoma

Sanomalle toteutetaan parhaillaan merkittävää uudistushanketta, jossa työntekijäkokemuksen kehittäminen on keskiössä. Hankkeen kantavia teemoja ovat tasa-arvo, hyvinvointi ja monimuotoisen työn tukeminen. Osana hanketta myös Sanomatalossa Helsingin keskustassa sijaitsevat tilat päivitetään vastamaan sitä työnteon mallia, johon on jo osin siirrytty. On myös nähty että, toimistolla tehtävän työ muuttuu tulevaisuudessa entistä voimakkaammin ja halutaan varmistaa, että tilat tukevat myös jatkossa mediatyöläisten arkea.

Iteratiivinen työympäristömuutos etenee vaiheittain

 

Työympäristömuutoksen onnistuminen varmistetaan ymmärtämällä tilojen symbolista ja emotionaalista merkitystä sen käyttäjille ja varmistamalla käsitys työn kannalta tärkeistä toiminnallisista tekijöistä. Oleellista on siis ymmärtää yrityksen toimintaa laaja-alaisesti. Tekninen onnistuminen tilasuunnittelussa on loppusilaus, jota ennen on tehty paljon näkymätöntä työtä.

Sanoman työympäristömuutos on iteratiivinen prosessi, jossa lopullinen ratkaisu rakennetaan vaiheittain. Nyt valmistuneet kolme kerrosta uutta tilaa ovat vasta projektin ensimmäinen vaihe, josta kerätään kokemusta ja tietoa seuraavien vaiheiden suunnittelulle.

Uudistuksen ensimmäisellä kierroksella uudistettiin Ilta-Sanomien ja Nelonen Median työtilat, sekä luotiin kaikille yhteinen coworking-kerros Sanomatalon ylimpään kerrokseen.

Tiloihin luotiin merkittävästi aikaisempaa enemmän hybridityöskentelyn mahdollistavia työpistealueita ja piipahdustiloja. Selkeä toive oli luoda tiloista yhteistyötä tukevia ja yhteisöllisten tilojen varusteluun panostettiinkin merkittävästi. Visuaalinen ilme luotiin yhtenäiseksi ja kutsuvaksi. Visuaalinen kokemus on palautteen mukaan tasapainoinen. Kiitosta satelee muun muassa yksityiskohtien ja kestävän kehityksen huomioimisesta, kuten vanhojen kalusteiden hyödyntämisestä.

 

”Etenkin co-working kerros on otettu todella upeasti ja hyvällä vastaan, talon paras paikka ja näkymät ovat nyt kaikille avoinna ja tiloja käytetään todella ahkerasti!”

Hanna Johde, Sanoma, Director, Communications & Culture

Ymmärrys käytännön työstä suunnittelun keskiössä

 

Laajan ymmärryksen saavuttamiseksi määrittely ja ideointityötä on tehty yhdessä yrityksen eri henkilöstöryhmien kanssa. Strategiset linjat vedettiin heti projektin alussa ylimmän johdon työpajoissa, jonka jälkeen paneuduttiin eri liiketoimintojen tulevaisuuden näkymiin. Ymmärrys käytännön työstä sekä toimiston merkityksistä hyvinvoinnille ja yhteisöllisyydelle luotiin henkilöstön kanssa. Korona-aikana täysin online-ympäristöön viety palvelumuotoilutyöstö sai hyvän vastaanoton ja yhteinen työskentely onnistui yli odotusten.

 

”Henkilöstön mukaan ottaminen oli alusta asti itsestäänselvyys. Tällaista muutosta ei voi tehdä ylhäältä päin, vaan se pitää tehdä yhdessä ihmisten kanssa. Jengi tuli hyvin mukaan ja osallistui rakentavasti uuden luomiseen.”

Kari Hintikka, Sanoma, kiinteistöjohtaja

Uudet tilat käytössä ja iteratiivinen kehitys saa jatkua

 

Uusitut tilat ovat joustavat ja helposti muokattavat, myös tulevaisuuden muutoksia silmällä pitäen. Tilojen muokattavuuteen vaikuttavat kalustukselliset ja rakenteelliset ratkaisut, sekä hankkeen aikana käyttöönotettu joustavuus työnteon malleissa. Työntekijälähtöisyys on tärkeä arvo Sanomalla ja siksi henkilöstöltä tullut palaute monipaikkaisuuden puolesta on huomioitu vahvasti.

Tilaratkaisuista kerätään nyt kokemuksia jatkosuunnitelmia varten. Projektin vaiheittainen eteneminen mahdollistaa parhaiden löydösten hyödyntämisen seuraavissa vaiheissa. Vielä on siis liian aikaista arvioida mikä toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja mitä pitää tehdä toisin. Tulevissa vaiheissa teknologian merkitys painottunee entisestään.

 

”Avain onnistuneeseen lopputulokseen oli iteratiivinen lähestymistapa ja osallistava suunnittelu. Pandemian luoma aikalisä kesken projektin auttoi hahmottamaan asioita ja on ollut ihanaa nähdä, miten hyvin uudet toimitilat on otettu vastaan.”

Kari Hintikka, Sanoma, kiinteistöjohtaja