Räätälöidyt erikoistilat asiakkaan tarpeisiin

Workspace on tunnettu toimitilojen suunnittelijana, mutta meiltä löytyy kokemusta myös erikoistilojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Olemme vuosien varrella muotoilleet toimivia suunnitelmia ja konsepteja muun muassa valvomoihin, studiotiloihin, lääkärikeskuksiin, laboratorioihin, koulukotiin, luontokeskukseen sekä puolustusvoimien tupatiloihin.

Koulutustila Inno-Are ja huippumoderni etävalvomo

 

Yksi viimeisimmistä erikoistiloistamme on talotekniikan ratkaisuja ja palveluja tuottavan Aren uusi koulutustila Inno-Are sekä asiakkaita palveleva etävalvomo. Inno-Aren suunnittelun lähtökohtana oli luoda oppimiselle ja innovoinnille monikäyttöiset tilat, joissa osaaminen tehdään näkyväksi.

AV-tekniikka on merkittävässä roolissa tilojen käytön osalta. Inno-Aren tiloissa on siirreltävät isot näytöt, jotka on integroitu pyörällisten kaappien sisään. Ratkaisu antaa joustavuutta koulutustilojen käytön suhteen, koska esityspaikkaa voidaan vaihtaa kulloisenkin tilanteen mukaan.

Aren valvomossa on useasta näytöstä koostuva screenwall, jota käytetään etävalvonnan päivittäisenä työkaluna. Valvomo toimii myös Aren showroom-käytössä. Lasiseinä voidaan sähköisesti sumentaa tai kirkastaa, mikäli tilassa on vierailijoita tutustumassa etäpalveluiden toimintaan.

Luotsin etätyöympäristö

 

Toinen esimerkki vastikään valmistuneista erikoistiloihin kohdistuneista konseptointi- ja suunnittelutöistä liittyy etäluotsaukseen.

Etäluotsaus, eli alusten etäohjaus, tarjoaa uudenlaisen tavan ohjata aluksia ja vapauttaa luotsauksen tietystä paikasta. Haltian ja Workspacen yhteistyössä toteutetussa suunnittelussa haluttiin ymmärtää miten inhimilliset tekijät vaikuttavat toimintaan, työhön ja hyvinvointiin. Etäluotsausta tarkasteltiin sosioteknisenä järjestelmänä, mikä tarjoaa laajemman näkökulman luotsauksen sosiaalisten, fyysisten ja teknisten näkökohtien kehittämismahdollisuuksiin.

Suunnittelutyön lopputuloksena syntyi kolme erikokoista mallia etäluotsauksen eri tarpeisiin. Ensimmäisen vaiheen ratkaisu on yksittäinen väyläasema, mikä on kannattava ratkaisu Suomen vaativalle rantaviivalle, jossa jokaisella luotsilla on lupa ainoastaan tietylle väylälle.

Kun etäluotsaus etenee, olisi mahdollista esittää keskitetympi malli. Luotsit etäohjaavat samoja väyliä kuin perinteisestikin, mutta varsinainen etäluotsi voidaan tehdä etäisemmältä asemalta. Tämä mahdollistaa suuremmat, keskitetymmät asemat tukemaan luotsausyhteisöjen kehittämistä, jakamaan ja yhdistämään etäluotsauksen tietoja ja kokemuksia. Tässä asematyypissä osaamispohja alkaa laajentua ja yhteisö vahvistuu.

Kolmas malli on keskusasema, jossa kaikki merenkulkualan sidosryhmät voivat työskennellä yhteisessä työympäristössä. Tärkeimmät hyödyt ovat tämän ympäristön tarjoamat verkostoitumis- ja innovaatiomahdollisuudet laajalla osaamisalueella. Tässä mallissa luotsausvaatimukset ovat kuitenkin edelleen etusijalla ja luotseille on varattu oma alue. Etäluotsaus tehdään käyttökeskuksen läheisyydessä akustisesti eristetyssä luotsaustyöasemassa.