Uusi työympäristö osana identiteetin rakentamista

Caruna

Caruna halusi luoda oman identiteettinsä irtauduttuaan Fortumista. Samalla haluttiin luoda uudenlaista työkulttuuria ja johtamista.

Uusi työympäristö oli tähän loistava alusta. Arvioimme yhdessä Carunan henkilöstön kanssa, minkälainen työympäristö loisi parhaimmat edellytykset tulevalle toiminnalle. Johdon työpajoissa asetettiin kaksi tavoitetta: kehittää yksiköiden välistä yhteistyötä ja luoda hyvinvointia ja viihtyisyyttä ilmentävä toimisto uuden brändi-ilmeen mukaisesti.

Suunnittelimme yhdessä Carunan kanssa modernit tilat, jotka ovat tyylikkäät mutta koreilemattomat. Tila on avara, joka lisää luontaisia kohtaamisia.

KAIKKI HANKKEET

Other Space projects