Uusi työympäristö tukee uudistusta

Caruna

Caruna halusi irtautua entisestä emoyhtiöstä Fortumista ja luoda uuden, oman identiteettinsä. Samalla haluttiin luoda uudenlaista työkulttuuria ja johtamista. Uusi työympäristö oli tähän loistava alusta. Carunalaiset arvioivat, minkälainen työympäristö loisi parhaimmat edellytykset tulevalle toiminnalle. Johdon työpajoissa asetettiin kaksi tavoitetta: kehittää yksiköiden välistä yhteistyötä ja luoda hyvinvointia ja viihtyisyyttä ilmentävä toimisto uuden brändi-ilmeen mukaisesti.

Leppävaaran kiinteistö Xeroxin tiloissa täytti sekä toiminalliset että brändiin liittyvät vaatimukset. Talo oli kuitenkin jo parhaat päivänsä nähnyt eikä ilmentänyt sitä viestiä, mitä haluttiin omille työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Yhdessä valitun arkkitehdin ja carunalaisten kanssa, suunnittelimme modernin toimitalon, joka on tyylikäs, mutta koreilematon. Carunan slogan: “Jaamme hyvää energiaa” henkii samaa viestiä nyt myös uudessa Carunan pääkonttorissa.

KAIKKI HANKKEET

Other Work projects