Hotthack: New Ways of Working

Kun Finnairin edellinen työympäristömalli ja organisoituminen ei enää mahdollistanut joustavaa kasvua, oltiin tilanteessa, jossa piti valita lisätilan vuokraamisen ja toimintamallien uudistamisen välillä. Finnair päätti lähteä rohkeasti uudistamaan työtapoja Workspacen luotsaamana. #Hotthackiksi nimetyssä kehityshankkeessa kaikki 750 työntekijää kutsuttiin mukaan vaikuttamaan työnteon tulevaisuuteen. Yhdessä henkilöstön kanssa luotiin yhteensä 35 erilaista konseptia, jotka ottavat kantaa niin toimintatapoihin, digiratkaisuihin kuin kalusteisiinkin. Henkilöstö osallistui aktiivisesti uusien tilatyyppien kehittämiseen, testaamiseen ja jopa niiden toteuttamiseen. Samalla koko henkilöstö valmennettiin valitsemaan kulloiseenkin tehtävään itselle parhaiten sopiva tila. Integroimalla digitaaliset työkalut vahvasti osaksi hanketta ja uusia työtapoja varmistettiin edellytykset ketterälle työskentelylle. Monipuolisuutta työympäristöön saatiin lisättyä myös laajamittaisella etätyön mahdollistamisella.

Uudet tilat jakaantuvat keskittymistä, ryhmätyötä ja digitaalista kehitystyötä tukeviin alueisiin. Luopumalla sadoista kaapeista tiloihin saatiin useita henkilöstön esittämiä toiveita toteutettua, kuten viihtyisiä tauko- ja palautumistiloja, ja monipuolisia ryhmätyötiloja. Monimuotoiset ja muunneltavat tilat on ryhmitetty henkilöstön yhteen kokoavan sisäisen auditorion, Creative Loungen, ja sen yhteydessä sijaitsevan kahvion ympärille. Tiloissa suunnistamisen helpottamiseksi Finnairin brändistä valittiin selkeät värit, jotka toistuvat tiloissa. Onnistumisen edellytyksiä lisäsi, se että AV- ja IT-ratkaisut päivitettiin digiajan yhteistyötä tukeviksi.

Hankkeella oli selkeät kustannussäästötavoitteet ja tilatehokkuuden näkökulmasta hanke saavutti tavoitteensa aikataulusta etuajassa. Hankkeen aikana luovuttiin noin kolmasosasta tiloista ja sen jälkeen samoihin tiloihin on voitu rekrytoida 200 henkilöä lisää.

Tiedot

Asiakas
Finnair
Sijainti
Vantaa

Other Similar Projects

Senaatti-kiinteistöt, Puolustusvoimat

Viikinkituvat tuovat viihtyisyyttä, tilatehoa ja mielekkäämpää toiminnallisuutta

Tutustu Projektiin
Senaatti-kiinteistöt, Rikosseuraamuslaitos

Strategisella muotoilulla kohti maailman parasta vankilaa

Tutustu Projektiin