Tilalla tehokkuutta ja hyvinvointia

Finnairissa ryhdyttiin parantamaan tilatehokkuutta ja alentamaan kiinteistökustannuksia. Finnair myös uudisti toimintaansa, ja tärkeäksi keinoksi kulttuuriseen uudistumiseen nähtiin työympäristön kehittäminen. Hankkeelle asetetut tavoitteet kiteytyivät kahteen pääteemaan: merkittävään tilankäytön tehostamiseen ja siitä saataviin kustannussäästöihin sekä kilpailukyvyn säilyttämiseen uudistamalla toimintakulttuuria. Lisäksi tilojen haluttiin heijastavan voimakkaasti Finnairin brändi-identiteetin ydinteemoja.

Finnairin työympäristökonseptin keskeisiksi elementeiksi rakentuivat tarpeita vastaava vyöhykkeistys, eri työprofiileille luodut erilaiset monitilaratkaisut sekä vetovoimaiset, monimuotoiset ja oikein sijoitetut kohtaamis- ja yhteistyötilat. Yhteistyötä tehostettiin sijoittamalla toiminnot yhteen osoitteeseen yhteystarpeiden mukaisesti ja kehittämällä sitä tukevia työympäristöratkaisuja.

Tilat pienenivät muuton jälkeen kolmannekseen – entisestä 42 000 neliömetristä 13 000 neliömetriin – mikä tuotti merkittäviä kustannussäästöjä. Samalla tilojen laatu ja viihtyvyys paranivat kuitenkin merkittävästi.

Uusi tapa työskennellä lisäsi työntekijöiden omaa vastuuta omasta työstä ja sen sujuvuudesta. Esimiestyökin muuttui: luottamuksellisia keskusteluja varten siirrytään yhdessä pieneen palaveritilaan. Toisaalta siihen tuli uudenlaista vaivattomuutta, kun ihmiset ovat lähellä toisiaan ja helposti tavoitettavissa.

Other Similar Projects

Encore Ympäristöpalvelut

Paperinkeräyksessä sydän sykkii vihreänä: näin luotiin kaupunkipuisto keskelle toimistoa

Tutustu Projektiin