Tilat on koettu viihtyisiksi ja toimiviksi, ja luontaista kanssakäymistä ja tiedonvaihtoa on enemmän. Positiivista on, että olemme koko ajan saaneet yllättävän hyvää palautetta avoimesta viestinnästä ja osallistamisesta. Näin jälkikäteen voi sanoa, että kaikki meni niin hyvin kuin oli mahdollista.

Juha Seppälä

muuton projektijohtaja

Tehokkaalla tilankäytöllä lisää kanssakäymistä ja tiedonvaihtoa

Metso

Pian 150-vuotias teollisuusteknologian pörssiyhtiö muutti Helsingin ydinkeskustaan moderniin lasiseinäiseen Sanomataloon. Uusien toimitilojen suunnittelun tavoitteena oli parantaa yhteistyötä eri toimintojen välillä, lisätä työntekijöiden viihtymistä ja tehostaa tilankäyttöä. Sanomatalossa koko pääkonttorin väki mahtuu yhteen kerrokseen, jolloin luontaista kanssakäymistä ja tiedonvaihtoa on enemmän.

Muutto oli suuri muutos paitsi logistisesti myös kulttuurisesti. Fabianinkadulla valtaosa istui erillisissä työhuoneissa, kun Sanomatalossa vain konsernin johtoryhmällä on omat työhuoneet. Siksi oli alusta saakka selvää, että aktiivinen muutosjohtaminen oli projektin onnistumisen edellytys. Heti muuton jälkeen sovittiin myös yhteiset pelisäännöt tilassa toimimiselle.

Tilat on koettu viihtyisiksi ja toimiviksi.

KAIKKI HANKKEET

Other Space projects