Tilat on koettu viihtyisiksi ja toimiviksi, ja luontaista kanssakäymistä ja tiedonvaihtoa on enemmän. Positiivista on, että olemme koko ajan saaneet yllättävän hyvää palautetta avoimesta viestinnästä ja osallistamisesta. Näin jälkikäteen voi sanoa, että kaikki meni niin hyvin kuin oli mahdollista.

Juha Seppälä

Muuton projektijohtaja

Metso

Metso

Metson muutto moderniin Sanomataloon oli suuri muutos paitsi logistisesti myös kulttuurisesti. Sanomatalon keskeinen sijainti takaa, että kaikki pääsevät työpaikalle toimivilla julkisilla yhteyksillä. Omiin työhuoneisiin tottuneet työntekijät saivat käyttöönsä modernin monitilatoimiston, jossa kaikki voivat työskennellä samassa kerroksessa.

Alusta saakka oli selvää, että muutos onnistuu sujuvasti, kun se tehdään yhdessä ja uutta oppien. Työntekijät otettiin mukaan tilojen suunnitteluun alusta lähtien, ja muutosta johdettiin viestimällä suunnitelmallisesti, kouluttamalla esimiehiä, tukemalla henkilöstöä uusien työtapojen omaksumisessa ja sopimalla yhdessä uusista toimintatavoista.

Lue muuton projektikoordinaattori Juha Seppälän blogikirjoitus täältä: https://www.metso.com/fi/metsoblogit/metson-yritysblogi/blogi-omasta-sopesta-avoimeen-vuorovaikutukseen/

 

ALL PROJECTS

Other Work projects