Parempaa palvelua yhteistyöllä ja yhteisillä toimitiloilla

Säästöpankkikeskus

Säästöpankkiliitto, Sp-Rahastoyhtiö, Sp-Henkivakuutus, Säästöpankkien Keskuspankki ja Sp-Koti muodostivat yhdessä Säästöpankkikeskuksen 1.5.2016. Uutta yhteenliittymää haluttiin konkretisoida muuttamalla saman katon alle neljästä eri toimipisteestä. Uudet peruskorjatut tilat Teollisuuskatu 33:ssa tekevät mahdolliseksi entistä paremmin yhteistyön yhtiöiden välillä.

Yhteisiin tiloihin muuton tärkeimmäksi tavoitteeksi johto asetti yksiköiden ja organisaatiorajojen ylittävän yhteistyön lisäämisen ja sen avulla ehyemmän ja laajemman palvelun tarjoamisen Säästöpankkikeskuksen asiakkaille. Eri organisaatiot sijoittuivat uuteen tilaan asiakaslähtöisesti unohtaen pitkälti perinteiset organisaatio- ja yksikkörajat. Niitä varten tehtiin myös yhteinen projekti- ja kokouskeskus, josta käsin voidaan johtaa mielekkäästi erilaisia kehityshankkeita.

KAIKKI HANKKEET

Other Work projects