Työympäristön kehittämisen edelläkävijä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kehittää työympäristöään pitkäjänteisesti. THL syntyi Kansanterveyslaitoksen ja Stakesin yhdistyessä vuonna 2009, jolloin toimintoja ryhdyttiin keskittämään Tilkanmäen kampukselle. Siitä lähtenyt tilahanke on laajentunut koskemaan myös työnteon tapojen, toimintakulttuurin ja sähköisen työympäristön kehittämistä. Viimeisimpänä esimerkkinä uusista tavoista toimia on digitaalinen sensori- ja internet-tekniikkaan perustuvan tilankäyttötietoa tuottavan järjestelmän (Empathic Building) käyttöönotto. Tilkanmäen kampukselle asennettiin järjestelmän ensimmäinen pilottitoteutus.

Viimeisten kahden vuoden aikana THL on kehittänyt valmiuksiaan siirtyä toimimaan mobiilikampuksella. Viime vuonna ensimmäiset yksiköt siirtyivät tilojen yhteiskäyttöön, ja vuoden 2018 loppuun mennessä koko kampus, yli 800 henkeä, toimii uudella tavalla. Seuraavassa vaiheessa 2019–2020 Tilkanmäellä ryhtyy työskentelemään myös yhteistyökumppaneita muista laitoksista ja virastoista. Yhteisöllisen työskentelyn ennakoidaan lisääntyvän entisestään sekä THL:n sisällä että yhteistyökumppaneiden kanssa. Avoin ja dynaaminen työympäristö auttaa THL:ää onnistumaan strategisessa tehtävässään lisätä suomalaisten terveyttä ja hyvinvointa.

THL on kehittänyt työympäristöään yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja Workspacen asiantuntijoiden kanssa. Työskentelyilmapiiri on ollut avoin, innostunut ja innovoiva. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana tuottamassa uusia ajatuksia ja toimintatapoja, jolloin myös kriittisemmät näkemykset on voitu kääntää uusiksi ratkaisuiksi. THL:ssä kehittämistä on vienyt eteenpäin palvelujohtaja Mikko Nissisen johdolla Työympäristömme 2020 -kehittämistiimi.

KAIKKI HANKKEET

Other Space projects