Tilojen käyttöönotto on helppoa toimivalla suunnittelulla

VR Group

Tilojen käyttöönotto haluttiin tehdä helpoksi. Jokainen löysi VR-henkisen muuttolaatikon omasta lokerostaan muuton jälkeen. Laatikon purkamisen jälkeen lokero toimii toimistokassin ja muiden henkilökohtaisten tavaroiden säilytyspaikkana. Henkilökohtaisten lokeroiden lisäksi työtiloissa on tiimikaappeja, jotka ovat henkilöstön yhteisessä käytössä. Lokerikkojen läheisyydestä löytyvät helposti muutkin päivittäiset tukitoiminnot kuten tulostuspiste, naulakot, wc:t ja lajittelu.

KAIKKI HANKKEET

Other Space projects