Tilojen muunneltavuus avainasemassa

VR Group

Tilojen muunneltavuus oli avainasemassa koko hankkeen ajan. Tiloja on helppo muokata nyt ja tulevaisuudessa. Myös rakentaminen helpottui, kun suunnittelussa käytettiin vakioratkaisuja, joita voi muunnella erilaisiin käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi neuvottelutiloja voi muokata kokouksen luonteen mukaiseksi kalusteita siirtämällä.

KAIKKI HANKKEET

Other Space projects