Suunnittelutyö muuttuu – muuttuuko suunnittelija?

Haastattelimme sisustusarkkitehti Aino Bliznioukia suunnittelijan arjesta ja suunnittelutyön muutoksista.

 

Miten suunnittelutyö on muuttunut viime vuosien aikana?

”Työympäristöihin kohdistuvat vaatimukset muuttuvat, sillä työn tekemisen tavat ovat muuttuneet. Tilasuunnittelijan näkökulmasta tämä vaikuttaa niin, että on entistä tärkeämpää perustaa suunnittelutyö mitattuun dataan, joka tulee useista lähteistä. Pelkästään perinteinen haastattelu saattaa antaa vääristynyttä tietoa – esimerkiksi usein mielletään, että neukkarit ja puhelinkopit ovat aina täynnä, vaikka todellisuudessa niiden käyttöaste olisi 30 – 40 %.

Dataan pohjautuva suunnittelu tarkoittaa sitä, että suunnittelijan tulee olla perillä viimeisimmistä mittaustekniikoista ja -työkaluista ja myös osata tulkita tuloksia.”

 

Miten globaalit megatrendit ja muutokset näkyvät suunnittelussa?

Vastuullisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota, mikä luo yhä tiukempia vaatimuksia tuotteille ja materiaaleille. Tämä taas edellyttää suunnittelijalta erittäin hyvää tuotetuntemusta ja kriittistä tarkastelukykyä, sillä kaikki itseään vihreänä markkinoivat tuotteet eivät sitä ole.

 

Millaisia ongelmakohtia suunnittelutyössä nykyään tulee vastaan?

”Työympäristöihin liittyvän muutoshalun ja muutosvastarinnan ristiriita on hämmentävää. Tyypillisesti työympäristösuunnitteluun apua pyytävät tahot haluavat kuulla ammattilaisen näkemyksen, miten saada ihmiset takaisin toimistolle. Yhdessä pohditaan miten työtiloja, työtapoja ja työkulttuuria voisi muotoilla niin että etä- ja läsnätyö olisivat sopivassa tasapainossa. Sitten kun muutosprojektiin ryhdytään, syntyykin kapina uusia tapoja ja fyysisen tilan muutoksia kohtaan. Muut voisivat kyllä muuttua kunhan itsensä ei tarvitse.

Jos toimittaisiin yleisimpien ennakkotoiveiden perusteella, rakennettaisiin suurimmalle osalle työntekijöistä oma työpiste, mutta sen lisäksi olisi vyöhykkeistettyjä työalueita sekä inspiroivia ja monipuolisia toiminnan mukaan valittavia tiloja. Eli turvallisimmalta tuntuva ratkaisu olisi ikään kuin perinteisen toimiston ja monitilatoimiston yhdistelmä. Tässä tulee yleensä vastaan neliöiden määrä ja toisaalta myös käytännön toimivuus – mihin tarvitaan kivoja yhteisiä tiloja, jos jokainen haluaa nököttää omassa työhuoneessaan.”

 

Minkä vinkin heittäisit muutoksen vauhdissa tai jopa edellä pysymiseen?

”Kehittymiseen ja idearikkauteen tarvitaan laajaa näkemystä ja uteliaisuutta. Näkökentän laajentamiseen tärkein työkalu ovat toiset ihmiset – sekä muut suunnittelijat että myös täysin eri toimialoilla ja designkuplan ulkopuolella toimivat tahot. Rohkaisen jokaista suunnittelijaa oppimaan myös asiakkailta, toimivat he millä tahansa toimialalla.”