The NextGen Project – tuottavuuden haasteet ja työstä nauttiminen

The NextGen Project ja Workspace järjestivät pandemian keskellä neljä milleniaaleille suunnattua webcastia, joiden tarkoituksena oli ymmärtää tulevaisuuden työympäristöjä ja työympäristön vaikutusta työntekijän tavoitteisiin ja kokemuksiin työn merkityksellisyydestä. 

Nostamme kolmiosaisessa blogisarjassamme esille näiden webcastien tuloksia.

Blogisarjan toisessa osassa tarkastelemme aikaansaamiseen ja tuottavuuteen liittyviä näkökulmia, sekä nostamme esiin työnteosta nauttimiseen vaikuttavia asioita.

 

Aikaansaaminen ja tuottavuus

 

Mikä heikentää milleniaalien tuottavuutta työpaikalla?

Mikä auttaisi milleniaalien mielestä eniten heidän tuottavuuttaan toimistolla?

Kyselyn perusteella erilaiset häiriötekijät ja keskeytykset työpäivän aikana vaikuttavat eniten työntekijöiden tuottavuuteen. Työntekijät toivovat enemmän tiloja hiljaista työskentelyä varten, mutta toive avoimista tiloista epävirallisia kohtaamisia varten nousee kuitenkin esille. Toimivan tilan tulisi siis tukea niin yksilöä kuin yhteisöä.

Työnteosta nauttiminen

 

Keskusteluiden perusteella milleniaalit arvostavat työssään eniten yrityksen arvoja, oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia sekä mukavia työkavereita. Yllättävää kuitenkin oli, että työn ja vapaa-ajan tasapainoa ei koettu niinkään tärkeäksi ominaisuudeksi.

Ihanne työpäivää kuvailtiin hyvin erilaisin vastauksin, mihin vaikuttaa niin henkilökohtaiset mieltymykset sekä työntekoon sidottu aika. Sopeutumiskyky onkin tärkeä ominaisuus työmaailmassa, koska on mahdoton luoda työympäristö mikä miellyttää kaikkia.

Kuvassa sanapilvi ihanne työpäivää koskevista vastauksista.

Kysyttäessä mistä milleniaalit nauttivat työpaikallaan, liittyivät vastaukset ihmisiin, kulttuuriin ja hyvään yhteistyöhön. Vastausten perusteella voidaan todeta, että nuoremmalla sukupolvella on samat intressit työtä kohtaan kuin vanhemmilla sukupolvilla, mutta tavat tehdä töitä voi erota toisistaan.

Kuvassa sanapilvi ihanne työpäivää koskevista vastauksista.

Keskustelussa nostettiin esille myös etätyöskentelyn hyviä ja huonoja puolia. Vastausten perusteella parhaimpia puolia etätyöskentelyssä on, että työmatkailuun ei mene aikaa ja rahaa, joustavuus niin työajoissa kuin työpisteen sijainnissa, sekä rauhallisempi työympäristö. Sosiaalisten kohtaamisten puute on kuitenkin etätyöskentelyn huonoin puoli lähes kaikkien vastaajien keskuudessa.

 

Blogisarjan seuraavassa osassa pohdimme työnteon tulevaisuutta.