The NextGen Project – yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys

The NextGen Project ja Workspace järjestivät pandemian keskellä neljä milleniaaleille suunnattua webcastia, joiden tarkoituksena on ymmärtää tulevaisuuden työympäristöjä ja työympäristön vaikutusta työntekijän tavoitteisiin ja kokemuksiin työn merkityksellisyydestä.

Nostamme kolmiosaisessa blogisarjassamme esille näiden webcastien tuloksia.

Ensimmäisessä osassa tarkastelemme yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä kolmesta eri näkökulmasta: toimistolla työskentely, työskentely virtuaalisesti sekä virtuaalisessa ympäristössä toimivat johtajat.

 

Toimistotyöskentely

 

Toimistolla tapahtuvassa työskentelyssä tunnistettiin kolme työnteon tilannetta:

– yksilötyö työpisteellä (tarve keskittyä omiin tehtäviin ilman häiriötä)

– joustava yksilötyö (työskentely yksin mutta vuorovaikutuksessa muiden kanssa)

– yhteinen työskentely (kokoukset, palaverit, työpajat yms.)

 

Etätyöskentely on lisännyt työnteon tehokkuutta, koska häiriötekijöitä on vähemmän, haittapuoli kuitenkin on sosiaalisten kohtaamisten puute, etenkin kahvitauot missä keskustellaan rennosti. Kommunikaatioon syntyy aukkoja verrattuna toimistolla työskentelyyn, koska pikaiset kysymykset ja ajatuksenvaihdot verkossa voivat tuntua häiritseviltä.

Jos yhden suuren toimiston sijaan siirryttäisiin hajautettuun toimistoverkkoon, toimistojen saavutettavuus työntekijöiden näkökulmasta paranisi. Näin vähennettäisiin työmatkailun kestoa sekä kuluja ja samalla ruuhkat kaupunkien keskustoissa helpottaisivat.

Työskentelyn tulevaisuutena nähdään joustava tasapaino lähi- ja etätyön välillä, esimerkiksi 2-3 päivää toimistolla ja 2-3 päivää etänä.

 

Työskentely virtuaalisesti

 

Korona pandemian myötä virtuaalinen työskentely on nykyään normi, johon liittyy niin hyviä kuin huonoja puolia. Yritykset, jotka työskentelivät virtuaalisesti jo ennen pandemiaa, onnistuivat etätyöskentelyyn siirtymisessä ongelmitta, kun toiset yritykset taas kamppailivat virtuaaliseen työympäristöön siirtymisen kanssa.

Virtuaalisen työskentelyn myötä kommunikaatio on vähentynyt. Tarkoituksellisuutta pitäisi lisätä työyhteisöissä luomalla enemmän tilaa epämuodolliselle kommunikaatiolle, verkossa keskustelut jäävät helposti ainoastaan työntekoon liittyvien asioiden tasolle. Verkossa tapahtuva vuorovaikutus voi tuntua haastavalta erityisesti tilanteissa, joissa olisi tarvetta sparraukseen tai työkaverin mielipiteen kysymiseen.

 

Virtuaalisessa ympäristössä toimivat tiiminvetäjät

 

Esihenkilötehtävissä työskentelevät ovat kohdanneet uusia haasteita etätyöskentelyn myötä. Sosiaalisten kohtaamisten puute on hankaloittanut työntekijöiden mielialojen ja tunteiden aistimista.

Esihenkilöiden pitää varmistaa työntekijöidensä työhyvinvointi. Kahdenkeskisten tapaamisten tärkeys korostuu, kun henkilöiden tunteita ei voi aistia, eikä työn etenemistä voi seurata samalla tavalla kuin lähityössä. Kuulumisten vaihtoon on varattava tarkoituksella aikaa. Myös yhteisten tavoitteiden ja linjausten ymmärtämisen tärkeys korostuu, kun kasvotusten tapahtuvaa kommunikointia on vähemmän. Verkon välityksellä olemme helposti tavoitettavissa 24/7, joten työhön liittyvien sovellusten ilmoitukset onkin hyvä sulkea pois päältä vapaa-ajaksi.