By Workspace

07.11.2017

HENKILÖSTÖ MUKAAN UUDISTUKSEEN

Jotta työympäristökehittäminen täyttäisi sille asetetut tavoitteet, vaatii projekti tuekseen ammattitaitoista muutosjohtamista, aktiivista viestintää ja selkeiden pelisääntöjen laadintaa. Ensiarvoisen tärkeää on saada henkilöstö osallistumaan muutoksen.

Muutos alkaa hetkestä jona päätetään, että nyt täytyy tehdä jotakin. Johto visioi uudet linjat, jotka esitellään esimiehille ja muulle henkilöstölle. Uudet tilat tukevat asetettuja tavoitteita, mutta ilman ihmisiä ne eivät muutokseen kykene. Avoimella tiedottamisella ja aidolla osallistamisella on tärkeä merkitys muutosprosessin alusta alkaen. Mitä enemmän henkilöstö pääsee vaikuttamaan ja osallistumaan, sitä helpompi on muutosta viedä eteenpäin.

Omaan työhön ja työskentely-ympäristöön liittyy usein suuria tunteita, jotka täytyy saada käsitellä. Muutos saattaa herättää ennakkoluuloja ja pelkoja, joiden läpikäymisessä voi neutraali apu olla paikallaan. Siksi muutos on usein helpompi toteuttaa yhteistyössä ulkopuolisen kumppanin kanssa. Kyselyt, vapaamuotoiset keskustelut ja osallistavat työpajat ovat esimerkkejä keinoista ottaa henkilöstö mukaan muutokseen.

Muutos tuo mukanaan myös uusia käytäntöjä. Varsinkin siirtyminen omista huoneista avoimeen, yhteiseen tilaan luo tarpeen uusille pelisäännöille. Miten työrauha taataan? Miten muille kerrotaan, ettei juuri nyt halua tulla häirityksi? Milloin taas on yhteisten keskustelujen aika? Usein työympäristön haasteet ovat kiinni pienistä asioista ja yksinkertainen pelisääntötyöpaja on helppo ratkaisu moneen tilanteeseen.

On tärkeää ymmärtää, että muutoksilla halutaan aikaansaada paras mahdollinen työpaikka. Yksikään työnantaja ei halua tarjota henkilöstölleen huonoja työolosuhteita. Hyvinvoiva työntekijä tuo myös työnantajalle suurimman hyödyn.

”Siirtyminen omasta työhuoneesta muiden keskuuteen voi tuoda henkilön tilanteeseen, jossa muiden lisäksi joutuu kohtaamaan uudella tavalla itsensä. Tässä piilee suuri kehitysmahdollisuus. Kun osaa olla itsensä kanssa rennosti, ei tarvitse seiniä suojakseen. Oma maailma ei ole matoista ja tuoleista kiinni. Se kulkee mukana.”

Minna Söderholm
Muutosjohtamisen asiantuntija
Workspace Oy

<< KAIKKI UUTISET