Tutut tilat uudesta näkökulmasta

Ruotuväki 12/2018, kirjoittaja Niko Ylä-Poikelus

Puolustusvoimien uusi tilakonsepti raikastaa ajattelua kasarmien ja koulutustilojen käytöstä. Tulevaisuudessa lepoaika ja palvelus pyritään pitämään entistä paremmin erillään.

Varuskuntien tilojen uudistaminen saa nyt rutkasti uutta puhtia. Laaja-alaisesti valmisteltu puolustusvoimien työ- ja oppimisympäristökonsepti luovutettiin puolustusvoimien sotatalouspäällikölle, kenraalimajuri Timo Rotoselle pääesikunnassa toukokuun lopulla. Huolellinen konseptin jalkauttamiseen alkaa välittömästi. Kuten muutoksessa yleisesti, tässäkin projektissa on tärkeä saada kaikki toiminnan tasot johdosta kouluttajiin mukaan tekemään.
– Uskon, että onnistumisten kautta innostus herää. Olen vakuuttunut siitä, että kun ensimmäiset uuden konseptin mukaiset tilat saadaan käyttöön, niitä halutaan yhä vahvemmin muuallekin, Rotonen kiitteli. Rotosen mukaan on ilo huomata, että konseptityön lähtökohtana on ollut toimivien ja viihtyisien tilojen suunnittelu.
– Toiminnallisuus ja tilojen käytön tehostaminen toki luo säästöjä, mutta viihtyisyys antaa energiaa niin puolustusvoimien henkilökunnalle kuin varusmiehillekin, jotka tiloissa toimivat, hän pohtii.

Konseptin toteuttaminen on pitkän aikavälin kysymys, ja resurssitkin tulee harkita tarkkaan. Sen henkeä voi kuitenkin noudattaa pienemmilläkin muutoksilla.
– Meillä on kaksi vaihtoehtoista päämallia tulevaisuuden tilarakenteesta. Hajautettu malli pohjautuu nykytilanteen parantamiseen pienillä toimenpiteillä. Suuremmat muutokset tulevat keskitetyssä mallissa, jossa kasarmien painopiste siirretään selkeästi majoitukseen ja vapaa-aikaan koulutuksen keskittyessä erillisiin koulutuskeskuksiin tai -kasarmeihin, majuri Arjo Kaarre pääesikunnan logistiikkaosastolta kertoo.

Lopulta tiloja mietittiin kolmella eri tasolla: miten varuskunta kokonaisuutena toimii ja mihin toiminnot sijoitetaan, paljonko rakennukseen tarvitaan mitäkin tiloja ja miten yksittäinen tila toimii.
– Projekti tukee Koulutus 2020 -ohjelman tavoitteita muun muassa parantamalla koulutustilojen muunneltavuutta ja kiinnittämällä huomiota arjen ympäröiviin olosuhteisiin, Kaarre toteaa.

Uuden konseptin työstön lähtökohtana oli tarpeiden ja vaihtoehtojen kartoitus. Siinä hyödynnettiin kattavasti saatavilla olevaa tietoa nykyisten tilojen käyttöasteesta.
– Työssä kerättiin tietoja nykyisten tilojen käytöstä ja analysoitiin niitä uuden työkalun rakentamiseksi, työssä hyödynnettiin muun muassa 800 viikko-ohjelmaa. Nyt yksinkertaisesti syöttämällä varusmiesten ja henkilökunnan määrän saa alustavan listan tilatarpeista sekä vertailun siihen, miten tiloja nykyisin käytetään, johtava asiantuntija Pasi Kaitila kumppaniensa Delfoi Oy:n (yhteyshenkilö Vesa Paju) ja Melkior Oy:n (yhteyshenkilö Juha Eskelinen) kanssa tilakonseptointia rakentaneesta Workspace Oy:stä kertoo.

Tietojen keräämisessä ei keskitytty ainoastaan seiniin. Sekä varusmiehiltä että kouluttajilta kerättiin näkemyksiä tilojen ja ajatusten toimivuudesta.
– Kuitenkin esimerkiksi tupien tilaratkaisuja mietittäessä oli hyvä katsoa kauempaa. Kun tuvat ovat olleet vuosikymmeniä samanlaiset, on vaikea nähdä mahdollisuuksia muutokselle.

Uudenlaisissa majoitustuvissa likainen ja märkä varustus pyritään erottamaan tehokkaammin muualle. Näin tilat pysyvät puhtaampina ja muun muassa sisäilmaongelmilta voi tehokkaammin välttyä.
– Suunnittelijamme kutsuu uutta asettelua viikinkipäällikön halliksi, sillä päällikön hallissa sängyt on sijoitettu laidoille ja yhteiset tilat keskelle. Se kuulostaa todella sotilaalliselta, Kaitila nauraa.

Hanke etenee varuskunnittain laadittavien kehittämissuunnitelmien kautta. Niissä pohditaan, miten konseptia voi kunkin alueen rakennuskantaan mahdollisimman tehokkaasti soveltaa.
– Tavoitteenamme on saada viiden vuoden sisällä kaikki suunnitelmat valmiiksi. Siinä yhteydessä rakennamme investointiketjun siitä, miten muutostöitä aikataulutetaan, kertoo asiakkuuspäällikkö Lasse Koponen Senaatti-kiinteistöiltä.

Koposen mukaan viime vuosina tehdyt laajat korjaukset eivät ole menneet hukkaan.
– Uusi konsepti sisältää monilta osin yhteen koottuja parhaita käytäntöjä, joita nyt jo monessa paikassa sovelletaan, hän selvittää.
Konseptin avulla tulevissa tilojen peruskorjaushankkeissa voidaan paremmin ottaa huomioon puolustusvoimien muuttuvat tarpeet joukkotuotannossa. Niin suunnittelijat kuin käyttäjätkin ovat yhtä mieltä siitä, että hyöty saadaan vasta silloin, kun malli on saatu tehokkaasti otettua käyttöön.
– Tarkoituksemme on edetä ei pienillä tai suurilla vaan soveltuvin askelin. Konseptia kehitetään kokemusten perusteella, työryhmä huomauttaa.