Työmatka on työntekijälle kustannus – työpaikalle tulemisen pitää tuottaa hyöty, joka kattaa kustannuksen

Kuva: VALO Hotel & Work

 

Tapamme käyttää toimistoa on muuttunut ja muutoksessa. Toimisto on vain yksi monista työnteon paikoista ja jo nyt suurin osa työstä tehdään muualla kuin varsinaisessa toimipaikassa. Toimistolle tuloon löytyy kuitenkin useampi syy, jotka on hyvä huomioida monipaikkaisten työskentelytilojen suunnittelussa.

Työyhteisöt hyötyvät vuorovaikutuksesta, tiedon jakamisesta, ideointikyvystä ja yhdessä kehittämisestä sekä yhteisöllisyyden tunteesta. Yksilötasolla toimistolle tullaan viihtyvyyden, palveluiden sekä parempien työvälineiden ja ergonomian takia.

Hybridityö mahdollistaa kollegoiden tavoittamisen helpommin eri kanavien kautta ja yhteistyö on parantunut, mutta verkkoon tarvitaan edelleen keskusteluhetkiä ajatusten vaihtoa varten. Jotkin työtehtävät myös edellyttävät erityisiä työvälineitä tai asiakkaiden tapaamista kasvotusten.

3 oivallusta monipaikkaisen työtilan muokkaamiseen

 

     1. Pistäytymistilat lyhytaikaiseen työskentelyyn

Monipaikkaisessa työympäristössä on aiempaa enemmän hybridityöhön varattuja tiloja. Vetäytymistilojen sijaan luomme pistäytymistiloja, joissa nimensä mukaisesti käydään päivän aikana pistäytymässä vaikkapa etäkokouksen ajan.

     2. Rajattujen tilojen tarve kasvaa

Yhdessä tekeminen on vahvistanut toimiston roolia projektitöiden sekä yhteisöllisyyden ylläpitoon. Yksin tehtävä työ on siirtynyt osittain muualle toimistotiloista, mutta erilaiset työt edellyttävät erillisiä tiloja.

Rajatussa toimistotilassa voi olla työpisteitä yhdessä sekä yksin tehtävää työtä varten. Tiloja voi tarvittaessa varata tai osoittaa pysyvästi jonkin ryhmän käyttöön. Hyvä huoneakustiikka sekä erilaiset tekniset varustelut ja tarpeen tullen lukittavuus sekä kulunvalvonta varmistavat tilan sopivuuden useisiin käyttötarpeisiin.

     3. Enemmän yhteistä tilaa = monipuolisempi ja laajempi työympäristö

 Avaamalla työtilat yhteiseen käyttöön laajennetaan työympäristön mahdollisuuksia niin työyhteisölle kuin yksilöille. Yhteinen tila luo kohtaamisia ja lisää vuorovaikutusta sekä helpottaa yhteistyötä.

 

 

Kesällä työmatkan aiheuttama kustannus pienenee, kun liikkuminen on mukavampaa ja töihin voi tulla pyörällä.
-