Vuorovaikutuskulttuuri happotestissä – miten eteenpäin?

Rohkenen tässä kirjoituksessa pohtia poikkeuksellisen tilanteen muodostamia mahdollisuuksia. Väheksymättä niitä vaikeuksia ja murheita, joita tilanne luo, voimme ainakin hetkellisesti, tarkastella tätä myös epäjatkuvuuden näkökulmasta.

Markkinoilla on nyt poikkeuksellinen ja monella tapaa ainutlaatuinen tilanne. Olemme kaikki äkisti päätyneet laboratorioon, jossa kaikki työarjessa vaikeilta tai mahdottomilta tuntuneet muutokset asettuvat aivan uuteen valoon. Tällaista laboratoriota emme pystyisi koskaan normaalioloissa järjestämään (emmekä tietenkään tällaisia haittoja haluaisikaan olla aiheuttamassa!). Uusien konseptien tieltä poistuu monia onnistumisen esteitä nyt alkaneen puolen vuoden aikana.

Etätöiden ja online-työskentelyn osalta lienee jo päivänselvää, että kyse ei suinkaan ole pelkästään välineistä ja teknologiasta. Nyt nautimme siitä vuorovaikutuskulttuurista, jota olemme onnistuneet toisenlaisessa ympäristössä luomaan ja vahvistamaan. Tukeeko kulttuurimme meitä nyt vai kääntyykö se itseään vastaan? Entä miten voimme tukea sen kehittymistä tässä todennäköisesti useita kuukausia kestävässä poikkeustilanteessa?

Kun tutkimme vuorovaikutuskulttuuria ja erityisesti vuorovaikutuksen dynamiikkaa, päädymme pian näihin kysymyksiin:

  • Ponnistaako (myös) online-toimintamme jaetuista käsityksistä ja heijasteleeko se yhteenkuuluvuutta?
  • Millainen merkitys yhteistyöllä on meille ja onnistumisellemme?
  • Osaammeko tässä hetkessä toimia verkostoituneesti?
  • Millaisena organisaation valtaetäisyys näyttäytyy juuri nyt?
    Olemme kehittäneet Workspacella jo useamman vuoden ajan työkalua, joka pureutuu edellä mainittuihin teemoihin. KNOTS vuorovaikutusprofiilin taustalla on toistasataa läpikäytyä tutkimusta ja kerättyä verrokkidataa tuhansilta vastaajilta useista organisaatioista.

Tässäkin hetkessä on katsottava eteenpäin. Millaisia valmiuksia juuri nyt voidaan rakentaa? Kun ”palaamme”, niin mihin lopulta haluamme palata? Ja ehkä kaikkein tärkeimpänä, mitä voimme juuri nyt kokeilla ja oppia? Vuorovaikutusprofiilimme avulla pystymme tarjoamaan teille datan avulla ymmärrystä dynamiikastanne sekä tukemaan erilaisia kokeiluja sen pohjalta.

Haluan ajatella, että on vastuullista olla rohkeudessa ja toivossa kiinni tällaisina aikoina. Yritämme itsekin jatkuvasti ymmärtää, että miten meidän arvonluontikykymme voisi kasvaa. On selvää, että vastaukset eivät löydy yksin, eikä sisäänpäin kääntymällä. Ratkaisut löytyvät yhdessä, teidän, asiakkaiden kanssa. Ollaan yhteyksissä! Etänä, mutta läsnä.

Sini Norta
Toimitusjohtaja
0503082603