Workspacen tiimi vahvistuu rakennusalan strategisella kehittäjällä

Tervetuloa Workspacen tiimiin Harri Heikura! Suhtaudut innovatiivisesti ja intohimoisesti rakennusalan ja tilojen kehittämiseen. Avaatko hieman ajatteluasi ja näkemystäsi?

”Rakentaminen luo tiloja. Tilat ovat väline toteuttaa tekemistä, kuten työskentelyä ja oppimista. Me kaikki käytämme tiloja. Väitän, ettemme vielä ymmärrä täysin, kuinka paljon tiloilla voidaankaan vaikuttaa toimintaamme. Esimerkkinä työympäristöt. Työympäristöllä ei voida muuttaa yritystä, mutta se on erittäin tehokas väline toteuttaa yrityksen strategian mukaista toimintaa. Miten kohtaamme asiakkaamme, kuinka hierarkisia haluamme olla, miten huolehdimme yksilöiden oppimisesta ja miten varmennamme tiimimme hyvän vuorovaikutuksen? Miten tätä kaikkea mitataan luotettavasti?”

Mikä sai sinut kiinnostumaan Workspacesta?

”Workspacessa minua kiinnosti ajattelun taso, mittaaminen ja osaamisen monipuolisuus. Työympäristöjen kehittäminen ei ole vain tilasuunnittelua, vaan tila on työkalu muuttaa toimintaa. Muutoksessa on aina kyse oppimisesta. Siksi asiakastarpeeseen vastaaminen vaatii kokenutta osaamista muutosjohtamisesta sisustussuunnitteluun.”

”Minä myös uskon dataan yli kokemuksen. Kokemus tuo pohjan, mutta data tekee kokemuksista vertailtavaa ja uskottavaa. Kun keskiössä on kokemuksen ja datan yhdistävä toiminta, luotuja ympäristöjä seurataan esimerkiksi mittaamalla vuorovaikutuksen tasoa. Sitä rakennusala kaipaa: tietoa päätöksenteon tueksi. Harvoin työympäristöön kohdistuvia tarpeita voidaan analysoida aukottomasti suunnittelun aikana. Eikä tarvitsekaan. Oikeilla mittareilla tilakokonaisuutta voidaan hienosäätää käytön aikana ja siten varmistaa, että työympäristöt todella tukevat asiakkaan strategian mukaista toimintaa.”

Millaista kokemusta sinulla on rakennusalalta ja strategisesta kehitystyöstä?

”Vahvuuteni on uteliaisuus ymmärtää rakentamista kokonaisvaltaisesti. Kokemuspohjani muodostuukin niin putkiremonttien toteuttamisesta ja kehittämisestä, Lean -osaamisesta, yhteistoiminnallisuuden konsultaatiosta kuin kuluttajien sisustussuunnitteluprojektien vetämisestä. Taskusta löytyy siis sekä rakennustekniikan DI:n paperit että sisustussuunnittelijan tutkinto. Ja matkani on vasta alkanut. Minä uskon, että rakentamisen tulevaisuus on yhteistyössä. Rakentamisen tasoa nostetaan ”liimaamalla” eri alojen asiantuntijat yhä paremmin yhteen. Palvelemaan yhteistä tavoitetta eli asiakkaan tarpeita. Se on miun juttu.”

Oikeilla mittareilla tilakokonaisuutta voidaan hienosäätää käytön aikana ja siten varmistaa, että työympäristöt todella tukevat asiakkaan strategian mukaista toimintaa.
- Harri Heikura