By Workspace

07.08.2017

VALOISAT JA EKOLOGISET TILAT

Ympäristöministeriö muutti peruskorjattuihin tiloihin Helsingin ydinkeskustaan Aleksanterinkatu 7:ään. Suojellusta ja sokkeloisesta talosta kuoriutui remontissa valoisa ja moderni työympäristö, jossa uusi kohtaa arvokkaasti vanhan. Peruskorjauksen kantavana teemana oli toimitilojen energiatehokkuus, jolla ministeriö halusi vastata omaan sitoumukseensa ekologisen jalanjälkensä pienentämisestä. Muita keskeisiä tavoitteita olivat tilatehokkuuden kehittäminen ja uudenlaisia työn tekemisen tapoja tukevat toimitilat. Ministeriön työtilat ovat nyt pääosin monitilatoimistoa, jossa avotilassa olevien työpisteiden läheisyydessä on erikokoisia vetäytymis- ja kokoustiloja. Työtilojen valoisuuteen, viihtyvyyteen ja akustiikkaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Koska siirtyminen huonetoimistosta monitilamuotoiseen työympäristöön oli merkittävä muutos, oli erityisen tärkeää osallistaa henkilöstö tilojen suunnitteluun, jotta loppukäyttäjien tarpeet saatiin huomioitua pitkin prosessia.

Sisustussuunnittelussa korostui kestävyys ja ekologisuus. Ympäristöministeriön toimialojen kautta löysimme helposti tematiikkaa sisustussuunnittelun väri- ja materiaalivalintoihin. Etenkin suojeltujen tilojen, kuten entisen pankkisalin, väri- ja materiaalivalinnat käytiin läpi tiiviissä yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa. Ympäristöministeriön linjauksen mukaisesti suunnitteluratkaisuissa otettiin huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja ekologisuus. Ministeriöllä oli iso repertuaari eri aikakausien kalusteita, mm. Aaltoa, Kukkapuroa, Tapiovaaraa ja Billnäsiä. Niitä hyödynnettiin yhteisissä tiloissa, auloissa, neuvottelutiloissa ja ylimmän kerroksen työkahvilassa. Lisäksi eri kerrosten taukotilat teemoitettiin kalusteaikakausien mukaisesti. Huonekaluja verhoiltiin ja uusittiin tarpeen mukaan.

Projekti toteutettiin yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijoiden kanssa.

Lue laajempi kuvaus Projektiuutisten sivuilta: Ympäristöministeriö sai uudet toimitilat.

<< KAIKKI UUTISET