Toimintamme ytimessä: käyttäytymisen muutoksen luoma arvo

Meillä kaikilla organisaatioilla on jokin syy olla olemassa, jokin (asiakas)arvo, jota haluamme olla tuottamassa ja luomassa. Tämän arvon luomiseen pyrimme strategiamme ohjaamana. Strategian muotoiluun ja toteutumiseen meille on vuosikymmenten aikana syntynyt erilaisia keinoja. Strategioissa on usein keskeistä oman toimintamme ja ajattelumme eli käytöksemme lisäksi oppiminen. Oppiminen synnyttää uutta osaamista, joka toimii tulevaisuuden kilpailuetuna. Toimijat, jotka pystyvät hyödyntämään sekä ihmisten yksilöllisen että organisaation yhteisöllisen osaamisen,ovat hyvässä asemassa menestyäkseen. Oppimista tapahtuu vuorovaikutuksessa ihmisten sekä tietovarantojen ja tekoälyolentojen kanssa arkisissa tilanteissa. Tapamme toimia ja ajatella on siis vahvasti kytköksissä oppimiseen.

Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää tarkastella mahdollisuuksia vaikuttaa omaan toimintaamme ja ajatteluumme – käytökseemme, joka lopulta on avainasemassa arvon syntymisessä.

Me olemme olemassa siksi, että uskomme fyysisen tilan olevan nopein ja toimintavarmin keino toiminnan ja ajattelun muuttamiseen. Ajattelussamme on keskeistä myös tilan fyysisen ulottuvuuden kytkeytyminen saumattomasti tilan muihin ulottuvuuksiin kuten vaikkapa virtuaaliseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen, ehkä nykyisin jopa kognitiiviseen ulottuvuuteen.

Fyysinen tila ja siellä työskentely ohjaa kaikkea toimintaamme ja ajatteluamme joka päivä. Se, mitä näemme ja koemme (tai emme koe!) vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme potentiaalisiin oppimistilanteisiin ja miten pystymme hyödyntämään jo hankittua osaamistamme. Fyysinen tila on avain vuorovaikutukseen ja sitä kautta osaamisen hyödyntämiseen sekä oppimiseen. Kehittämällä fyysistä ja virtuaalista tilaa yhdensuuntaisesti (liike)toiminnallisten tavoitteiden, palveluprosessien, organisaatio- ja päätösrakenteiden sekä kulttuurin ja käyttäytymisen kanssa, pystymme parantamaan vuorovaikutusta, oppimista ja osaamisen hyödyntämistä.

Tila ja käsityksemme tilasta kehittyvät

Tällä hetkellä tilaa käytetään kehittymisen välineenä valtaosin yksittäisten kehittämisponnistusten eli työympäristön kehitysprojektien merkeissä. Nousussa on kuitenkin tilan hyödyntäminen ns. responsiivisena välineenä. Tällöin tilaan kytketyt mittausjärjestelmät antavat käyttäjälle reaaliaikaista palautetta sekä tietoa omasta ja muiden toiminnasta sekä olosuhteista. Palautteen avulla kukin meistä pystyy mukauttamaan vuorovaikutustaan tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi. Saamme siis tilalta vinkkejä siihen, miten voimme hoitaa työmme paremmin, nopeammin, mielekkäämmin ja stressittömämmin.

Samalla, kun tilasta tulee yhä monipuolisempi responsiivinen väline, parannetaan myös tilan kykyä toimia aktiivisena välineenä vuorovaikutuksessa. Tällöin tila muuntaa itseään käyttäjien suorien pyyntöjen tai esiasetettujen parametrien mukaan, jotta vuorovaikutus ja oppiminen tehostuisi. Tila siis esimerkiksi mukauttaa ympäristön olosuhteita suhteessa ihmisten vireystilaan ja käsillä olevaan tehtävään kuten vaikkapa ideointiin, dokumentointiin tai palautumiseen. Kenties tila ennakoi ja ehdottaa kumpaakin kollegaa hyödyttävän kohtaamisen työkahvilassa juuri sopivaan aikaan ja valmistaa kummankin lempijuomat oikeaan aikaan.

Kolmas kehitysaskel tilan evoluutiossa tulee mahdolliseksi tekoälyn täysimittaisen hyödyntämisen kautta. Tilasta tulee aktiivinen toimija, oikeastaan jo täysimittainen kollega, joka ei pelkästään tue ihmisten välistä vuorovaikutusta vaan osallistuu siihen aktiivisena sisällöntuottajana. Tämä tieteiskirjallisuudesta tuttu ylivertainen koneäly tulee arkeemme asteittain edellisten askelmien kautta. Tämän uuden kollegamme toiminta pohjautuu siihen, miten yhteisen oppimisprosessimme aikana onnistumme keskinäisen työnjaon ja roolit määrittelemään.

Tämä on polku, johon me Workspacessa uskomme. Passiivisesta ympäristöstä tulee tilan hyödyntämisen kautta dynaaminen väline ihmisten käyttäytymisen ohjaamisessa niin kehittymisen kuin muutosten läpiviennin konteksteissa.Tervetuloa vauhdittamaan toiminnan ja ajattelun muutosta kanssamme!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

+1200

projektia

+600

monitilatoimistoa

+12

vuotta

Palvelut