Oppimisympäristöt – mitä työympäristösuunnittelu tuo opiskelu- ja koulumaailmaan

Kuva: Åbo Akademi, Aurum

Opiskelussa ja opetuksessa on viime vuosina siirrytty yhä enemmän virtuaaliseen maailmaan ja monipaikkaisen työskentelyn malliin, samalla tavalla kuten työelämässäkin. Opetustilojen merkitys ja käyttötarkoitus ovat näin ollen muuttuneet ja tilojen käyttöä on päästy miettimään aivan uudella tavalla.

Oppimisympäristö rakentuu fyysisten tilojen lisäksi digitaalisesta ja sosiaalisesta ympäristöstä sekä yhteisistä käytänteistä. Tila voi parhaimmillaan tukea aktiivista, yhteisöllistä ja luovaa oppimista sekä mahdollistaa erilaisia työskentelytapoja. Tila voi myös haastaa opiskelijoita tutkimaan uusia näkökulmia ja ilmiöitä sekä ratkaisemaan ongelmia.

Workspace on saanut olla mukana työskentelemässä lähes 20 erilaisen oppimisympäristön parissa ja teemme jatkuvasti yhteistyötä mm. yliopistojen ja ammattioppilaitosten kanssa. Tällä hetkellä käydään pohdintaa ja tehdään kokeiluja mm. seuraavien kysymysten ympärillä:

  • Miltä opetus jatkossa näyttää ja millaisten tilojen avulla sitä voidaan tukea?
  • Millaista opetusta kannattaa tehdä luokkatiloissa?
  • Missä tilanteessa opiskelijan kannattaa tulla kampukselle ja milloin olla etänä?
  • Miten varmistetaan, etteivät opiskelijat jää yksin ja saavat tilaisuuden tavata opettajia ja opiskelukavereita myös kasvokkain?
  • Miten tiloja muokataan mahdollisimman muuntojoustaviksi niin että samoja tiloja voidaan käyttää eri tarkoituksiin?

Miten teillä pohdittu ja ratkaistu näitä asioita?

Jos kiinnostuit ja haluat keskustella tästä lisää, ota yhteyttä Workspacen Susanne Mansneriin: susanne.mansner@workspace.fi tai 050 363 7678.

Workspacen tekemät suositukset ja yhteenveto olivat meille todella arvokkaita sekä Aurumin että koko tulevaisuuden kampuksen suunnittelua ajatellen. Saimme tärkeää ja oleellista näkemystä siitä, mitä tulisi ottaa huomioon uuden kampuksen suunnittelussa.
- Heidi Backman, Åbo Akademi, Yliopistopalveluiden johtaja